Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

La intercooperació entre sòcies de CoopCat possibilitarà l’ocupabilitat de joves migrats en explotaciones agràries

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, sòcies de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, estan acabant de coordinar la iniciativa Acollim.coop amb l’objectiu de facilitar la integració laboral de joves migrants no acompanyats.

El projecte posarà en contacte cooperatives agràries, que requereixen personal per a les seves instal·lacions o per a les explotacions dels socis, amb cooperatives de treball que tutelen els joves.

El projecte Acollim.coop es va començar a gestar en el marc de les cooperatives d’iniciativa social que tutelen joves migrats i el treball conjunt a la comissió d’intercooperació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya va permetre trobar punts de necessitats coincidents entre branques cooperatives. La crisi derivada de la Covid-19 ha accelerat el treball intercooperatiu entre federacions, que alhora dona més força a la iniciativa del projecte Acollim.coop.

Així doncs, aquesta iniciativa i el nou Reial decret en matèria d’ocupabilitat agrària, facilitarà la integració de més de 860 joves, que representen un col·lectiu vulnerable de la nostra societat, en el sector agrari i agroindustrial català.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya va crear la comissió d’intercooperació conscients que la cooperació entre cooperatives permet donar respostes al teixit social d’una manera més eficaç i enforteixen el moviment cooperatiu.

 

Nota de premsa conjunta entre la Federació de Cooperatives Agràries i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: El cooperativisme català treballa per a la integració laboral de joves migrants no acompanyats

ACTUALITAT D'INTERÈS