Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

Les empreses d’alt creixement i les barreres que les limiten

  • Publicat el dimecres, 25 juliol 2012 00:00

Amb un flux d'assistència important, els debats cooperatius, iniciats al mes d'abril amb la intervenció d'Antonio Cancelo –a la qual vam fer referència en el número 354 d'aquesta revista–, han tingut una bona continuïtat durant els mesos de maig i juny.

Assemblea General de l'Aliança Cooperativa Internacional

  • Publicat el diumenge, 15 gener 2012 00:00

El passat novembre es realitzà l'Assemblea General de l'ACI, durant la qual, a més dels acords ordinaris, es van aprovar una sèrie de mocions que incideixen en aspectes d'actualització del cooperativisme.

La visualització del cooperativisme

  • Publicat el dimecres, 20 juny 2012 00:00

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya fem públiques unes reflexions sobre els successos desencadenats a l'Aldea (Baix Ebre) degut a la cooperativa agrícola i secció de crèdit de l'Aldea, així com del tractament que el documental del programa 30 minuts ha fet sobre aquest dolorós esdeveniment.

Antonio Cancelo en el primer debat cooperatiu de l’Any Internacional de les Cooperatives 2012

  • Publicat el dimarts, 15 maig 2012 00:00

En motiu de la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives 2012, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, ha iniciat una sèrie de debats cooperatius amb l'objectiu de visualitzar el cooperativisme i la seva forma de fer empresa. Aquests debats s'anuncien al web elaborat per la Confederació: www.elfuturescooperatiu.coop.

2012, Any Internacional de les Cooperatives

  • Publicat el diumenge, 15 abril 2012 00:00

Ja hem completat un trimestre d'aquest any 2012, declarat per les Nacions Unides com l'Any Internacional de les Cooperatives (AIC 2012); a Catalunya, som diverses les organitzacions que estem realitzant actuacions de visualització, però ens agradaria que aquest ritme creatiu segueixi creixent a fi d'aconseguir una adequada visualització de les cooperatives.

Les cooperatives en una economia en recessió

  • Publicat el dijous, 15 març 2012 00:00

Aquests dies, estem vivint noves fases de l'evolució de la crisi de l'economia real, la solució de la qual es gestiona seguint els criteris dels que dominen el funcionament de l'economia financera (desencadenant de la situació en què estem immersos).

Invertir a cooperatives

  • Publicat el dimarts, 14 gener 2020 12:03

[tcvideo height="200"]https://youtu.be/hqwdRqrCdu8[/tcvideo]

La internacionalització de les cooperatives

  • Publicat el dimecres, 15 febrer 2012 00:00

No diem res de nou quan insistim, una vegada més, en la cruesa de la nostra situació econòmica.
Afavorir una sortida de la crisi amb una disciplina fiscal que condemna a alguns estats europeus i a moltes de les economies més febles, té uns efectes molt durs per a gran part de les famílies, ja que després de 3 anys, des que la crisi va començar a afectar l'ocupació, s'han anat esgotant els recursos d'estalvis familiars, perquè la xacra de l'atur ha tocat a un o diversos dels seus membres. S'acaben les reserves.

ACTUALITAT D'INTERÈS