Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

Reflexions per encarar el 2014

 • Publicat el dimarts, 15 octubre 2013 09:00

De gener a agost de 2012, a Catalunya, es van crear 92 empreses cooperatives, exactament el mateix nombre que enguany durant el mateix període. Atesa la situació actual, mantenir les xifres és un bon símptoma; tanmateix, és tan important la creació de cooperatives com el manteniment i consolidació de les existents.

El creixement del cooperativisme a Catalunya

 • Publicat el dijous, 14 febrer 2013 00:00

La creació de cooperatives és un pilar bàsic pel desenvolupament d'aquest model en la societat, doncs per aconseguir els nivells de participació econòmica i social necessaris en una societat desenvolupada com la de Catalunya, no és suficient amb el creixement de les cooperatives existents, sinó que cal un ritme important de creació de noves empreses cooperatives que estenguin aquest model diferent de fer empresa i societat per resoldre les necessitats de manera col·lectiva.

L’estat del benestar d’un estat privatitzat

 • Publicat el dimecres, 17 juliol 2013 10:10

Estem sotmesos a un xoc que afecta a la capacitat analítica i de prendre decisions. Així resumia Albert Serra la situació actual, en el segon debat del cicle de Debats Cooperatius, quan ens parlava de l'economia social i la col·laboració público-privada.

Un cicle de debats orientat a les empreses cooperatives del segle XXI

 • Publicat el dilluns, 14 gener 2013 00:00

En motiu de la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives, proclamat per l’ONU pel 2012, la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, organitzà, des d’abril a novembre, un cicle de debats cooperatius centrats en diversos temes d’interès socioeconòmic i conduits per ponents de reconeguda trajectòria en els seus camps professionals, parlem dels experts Antonio Cancelo, Oriol Amat, Salvador Alemany, Josep Santacreu, Gorka Knörr, Ramon Tremosa i Cristóbal Colón.

Un marc legal al servei de les persones i les seves necessitats

 • Publicat el dilluns, 17 juny 2013 10:38

Des de fa mesos, som testimonis de la publicació, per part del govern de l'estat espanyol, d'un gran nombre de dades macroeconòmiques, acompanyades d'uns comentaris raonablement optimistes, les quals ens indiquen que a partir del segon semestre d'enguany ja es veuran indicadors de millora econòmica; es manté el missatge soporífer, el qual s'ha convertit en una constant des de fa anys, de que estem en una crisi passatgera. Quan un missatge es manté tant de temps sense que hi hagi cap canvi positiu significatiu, sinó tot el contrari, és lògic que, les persones i les empreses, deixem de creure en el missatge i en la innocència del missatger.

La innovació, factor clau per al futur empresarial de Catalunya

 • Publicat el divendres, 14 desembre 2012 00:00

El passat 9 de novembre, a la CasaÀsia de Barcelona es va celebrar el darrer debat del cicle "Debats d'economia social i cooperativa" que ha organitzat la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
El debat, amb el títol "La innovació, factor clau per al futur empresarial de Catalunya", ha estat presentat per Francesc Xavier Mena, conseller d'Empresa i Ocupació, i conduït per Cristóbal Colón, president de la cooperativa La Fageda.

El mercat és el món

 • Publicat el dijous, 02 maig 2013 00:00

De manera continuada, des de la macroeconomia, seguim rebent missatges en el sentit que, a curt termini, seguirem en una dura situació de crisi, però que a partir del 2014 la situació canviarà.

La indústria cultural i creativa de Catalunya: un negoci que enriqueix l’economia del país i les persones

 • Publicat el dijous, 22 novembre 2012 00:00

En el marc del cicle de debats que es duen a terme durant aquest Any Internacional de les Cooperatives, el sisè ha estat conduït per Gorka Knörr, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
La sessió, que va tenir lloc el passat 26 d'octubre, es va centrar en "les relacions entre la cultura i el desenvolupament econòmic" i, per tant, va posar èmfasi en la indústria cultural i creativa del nostre país.

Projecte d'una dècada cooperativa

 • Publicat el dimarts, 02 abril 2013 00:00

En l'Assemblea General de l'Aliança Cooperativa Internacional, celebrada a Manchester el passat mes de novembre, es presentà l'esborrany del projecte 'Una Dècada Cooperativa', on es recullen els trets fonamentals que han de desenvolupar les cooperatives per aprofitar les oportunitats que s'obren per a la propera dècada.

Les estadístiques cooperatives

 • Publicat el dijous, 25 octubre 2012 00:00

El model d'empresa cooperativa és una realitat amb més de 150 anys d'existència al nostre país. Al llarg de la seva història, la concepció social envers les cooperatives ha variat molt i en l'actualitat, podem afirmar que socialment concebem a les societats cooperatives com a empreses, per bé que tenim atribuïda una funció social a banda de la funció econòmica que desenvolupem.

Impulsar el desenvolupament del cooperativisme

 • Publicat el dijous, 14 març 2013 00:00

Des de fa varis anys, les organitzacions representatives de les cooperatives estem impulsant diferents mesures per aconseguir una major extensió de la democràcia en l'economia. Així és que s’han impulsat diferents actuacions destinades a promoure la creació de cooperatives, així com també el seu desenvolupament i consolidació; d’entre totes les mesures, n’hi ha quatre que concentren, en l'actualitat, gran part dels esforços.

La funció social de les cooperatives

 • Publicat el dimarts, 25 setembre 2012 00:00

En el decurs d'aquesta reflexió sobre la funció social de les cooperatives, s'exposaran, en termes intuïtius, alguns aspectes de les aportacions que les cooperatives fan a la societat catalana. La reflexió no neix d'un estudi d'investigació que demostri el grau de desenvolupament, per bé que ens agradaria disposar d'un sistema de captació estadístic, tant en la seva vessant quantitativa com qualitativa, que permetés demostrar aquestes intuïcions.

ACTUALITAT D'INTERÈS