Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

Cimera Internacional de Cooperatives 2014: el poder d’innovar de les cooperatives

 • Publicat el dilluns, 17 novembre 2014 13:29

Aquest octubre, s'ha celebrat al Quebec la Cimera Internacional de Cooperatives que bianualment organitza l'ACI. A la Cimera s'ha aprovat un manifest que recull la manera en què s'implantarà el Pla d'Acció per a una Dècada Cooperativa, aprovat durant l'Any Internacional de les Cooperatives 2012.

Les xifres del cooperativisme

 • Publicat el dimarts, 15 abril 2014 13:17

Transcorregudes unes setmanes des del tancament de 2013, es van publicant les estadístiques que ens permeten analitzar l'evolució del cooperativisme durant aquest darrer exercici.

Reflexions per a l’any 2015

 • Publicat el dimecres, 15 octubre 2014 09:52

Durant aquest 2014, hem fet un gran esforç desenvolupant accions i programes adreçats a la renovació i enfortiment de les cooperatives; tot i així, de gener a agost de 2014, no hem arribat als nivells de creació de cooperatives que vam tenir durant els dos exercicis anteriors: s'han creat 83 empreses cooperatives, front les 91 de 2013 o les 92 de 2002. Per bé que l'economia sembla haver crescut positivament, les persones emprenedores no acaben de trobar la confiança suficient per engegar nous projectes.

Xarxa d'innovació en els sistemes electrònics de cooperació financera

 • Publicat el dissabte, 15 març 2014 13:17

La funció principals dels diners és o hauria de ser facilitar els intercanvis de béns i serveis, encara que en moltes ocasions s'han prioritzat altres de les seves funcions, de tal manera que la principal ha quedat, moltes vegades, en un segon pla, provocant crisis que habitualment donen com a resultat un retrocés en el volum d'intercanvis i repercutint negativament en l'activitat econòmica.

Renovem, ampliem i enfortim l’economia cooperativa

 • Publicat el dilluns, 15 setembre 2014 09:50

Portem més de sis mesos de recorregut del programa aracoop i s'han posat en marxa la pràctica totalitat de les accions previstes en els eixos d'actuació que persegueixen la existència de més cooperatives i més competitives.

aracoop: renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa a Catalunya

 • Publicat el dissabte, 15 febrer 2014 13:17

En el decurs del mes de gener s'han publicat diferents convocatòries de contractació de proveïdors per desenvolupar el programa aracoop. En paral·lel, s'està portant a terme una acció de difusió del programa, entre diferents agents econòmics i institucions públiques, amb l'objectiu de generar una dinàmica que ha de contribuir a realitzar una millor i major difusió del model d'empresa cooperativa, mitjançant l'ampliació de la base social i la renovació i reforç de l'economia social i cooperativa.

La sostenibilitat cooperativa: les empreses cooperatives aconsegueixen el desenvolupament sostenible per a tothom

 • Publicat el dimarts, 15 juliol 2014 09:47

Enguany, el Dia Internacional de les Cooperatives està centrat en la sostenibilitat, dins de la consideració generalitzada que les cooperatives som empreses sostenibles. Això és a causa que perseguim satisfer les nostres necessitats, les que van donar lloc al projecte empresarial, sense comprometre les possibilitats de les generacions futures perquè puguin satisfer també les seves pròpies. Aquest plantejament ens exigeix desenvolupar la sostenibilitat en els tres àmbits: el social, el mediambiental i l'econòmic.

Creació i enfortiment de cooperatives

 • Publicat el dimecres, 15 gener 2014 13:17

Un any més, comprovem que se segueix la tendència a l'alça en el ritme de creació de cooperatives; amb les dades ofertes pel registre de cooperatives comprovem que, entre gener i novembre, s'han creat 139 cooperatives a Catalunya, context que fa previsible que s'assoleixin i superin les 147 que es van crear l'any 2012. Entre les classes de cooperatives creades aquest any destaquen, d'una banda, les de treball associat i, de l'altra, les de serveis, les quals agrupen a diverses empreses.

Cooproute, la ruta europea de la cultura cooperativa

 • Publicat el diumenge, 15 juny 2014 10:43

En el marc d'una convocatòria de la Comissió Europea per promoure la competitivitat de les empreses de la UE en el sector turístic, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, juntament amb 14 organitzacions cooperatives i governamentals d'altres territoris europeus (Alemanya, Bulgària, Dinamarca, Estat espanyol, Estònia, França, Irlanda, Itàlia, Portugal i Regne Unit), hem desenvolupat un producte turístic basat en la cultura i la indústria cooperativa europea: Cooproute.

Una experiència sobre la internacionalització de les cooperatives

 • Publicat el diumenge, 15 desembre 2013 13:17

Com és sabut, la Confederació de cooperatives de Catalunya i la Direcció General d'Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom organitzem mensualment sessions de debat sobre diversos àmbits de l'economia social, en general, i les cooperatives, en particular.
El passat debat se centrà en la internacionalització de les empreses de l'economia social i hi intervingueren, d'una banda, Ramon Camí, gerent d'Iniciació i Talent Internacional d'ACC1Ó, i, de l'altra, Pere Ferré, director general de la Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp (COSELVA).

Desenvolupant el programa aracoop

 • Publicat el dimecres, 21 maig 2014 09:02

Ja fa diversos mesos que ha arrencat, a bon ritme, el programa Aracoop; el passat 25 de març es realitzà una presentació pública al Palau de la Generalitat que va congregar gairebé la totalitat de les 80 entitats col·laboradores, entre les quals òbviament també es trobava la Fundació Roca i Galès. Comptant amb una gran assistència dels diferents col·lectius als quals es dirigeix el programa, van estar presents representants de les diputacions, dels ajuntaments i dels consells comarcals, així com representants de la pràctica totalitat de les universitats de Catalunya i un nombre important de col·legis i associacions de professionals que treballen en l'àmbit del suport a les empreses; tampoc van faltar les cambres de comerç, sense oblidar a les diferents representants dels sindicats.

Pla de Gestió 2014

 • Publicat el divendres, 15 novembre 2013 13:17

El mes passat escrivíem sobre la necessitat de reflexionar i planificar i, alhora, exposàvem una sèrie de variables macroeconòmiques que ens dibuixen el dur panorama on les nostres empreses cooperatives hauran de desenvolupar la seva activitat el proper any.

ACTUALITAT D'INTERÈS