Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

Empreses reconegudes 2017

 • Publicat el diumenge, 02 juliol 2017 10:30

El passat dia 9 de juny, vam celebrar la primera edició dels Reconeixements CoopCat on hem volgut posar en valor la diversitat de les experiències cooperatives perquè la societat ens visualitzi; perquè nosaltres ens reconeguem dins aquesta diversitat i perquè volem servir d’exemple per a les noves generacions, per tal que s’impregnin de models organitzatius de base col·lectiva i participativa.

La propietat i el seu ús

 • Publicat el diumenge, 01 gener 2017 12:14

Els últims anys estem veient el sorgiment de noves maneres d’accedir al consum de béns i serveis, els quals tradicionalment només es podien usar si n’érem propietaris. Aquesta situació, que es comença a estendre entre els hàbits diaris de les persones físiques, fa anys que ja passava a l’àmbit de les persones jurídiques, les empreses; aquestes, moltes vegades s’agrupaven en cooperatives per formar centrals de compra o per utilitzar conjuntament algunes inversions.

Constituïda l’Associació Economia Social Catalunya

 • Publicat el dijous, 01 juny 2017 10:28

Després de més d’un any de converses i treball intens, s’ha constituït, a Barcelona, l’Associació Economia Social Catalunya, la qual agrupa a diferents organitzacions de l’economia social del nostre país.

Impuls públic del cooperativisme i l'economia social

 • Publicat el dijous, 08 desembre 2016 12:14

Aquest 2016, s’estan posant en marxa diferents iniciatives, per part de les Administracions públiques, per impulsar el cooperativisme i diferents formes de l’economia social.

Reconeixements CoopCat 2017

 • Publicat el dimecres, 03 maig 2017 10:27

Des de les organitzacions representatives del moviment cooperatiu fa anys que es reflexiona sobre la possibilitat d’impulsar uns reconeixements que han d’ajudar a difondre la bona feina que fan moltes cooperatives anònimes que mereixen una distinció. Sembla que pot haver arribat el moment i per aquest 2017 estem organitzant una jornada per posar en valor la bona feina que fan les cooperatives, alhora que volem fer una especial distinció a aquelles que saben traslladar els principis i valors cooperatius a la vida diària.

El procés d'incorporació de socis al pla de gestió

 • Publicat el dimarts, 08 novembre 2016 12:14

Aquest any, estem vivint una petita eclosió pel que fa al nombre de cooperatives creades. Sembla que hi ha una conseqüència directa entre la possibilitat que ha obert la llei 12/2015 respecte a la creació de cooperatives amb dues persones. Prop del 40% de les creades enguany són d’aquestes i, majoritàriament, són de treball associat. A més, esperem que aquest sigui l’inici d’una recuperació, pel que fa al ritme de creació de cooperatives, que es considera necessària perquè es doni una correcta renovació del cooperativisme.

Principis cooperatius i desenvolupament sostenible

 • Publicat el dilluns, 03 abril 2017 13:28

El passat 2016, s’han constituït un gran nombre de cooperatives, a Catalunya, i, com a conseqüència de la situació econòmica que vivim i la gran quantitat de reptes que la societat té al davant, sembla que aquesta pot ser la tendència per als propers anys. A més, les cooperatives veteranes també han sofert la cruesa de la situació econòmica, la qual cosa ha malmès algunes de les normes bàsiques arrelades al nostre funcionament.

Pla de gestió 2017

 • Publicat el dissabte, 08 octubre 2016 12:14

El passat mes ja indicàvem que arriben les dates en què hem de començar a enllestir el pla de gestió del proper any. Ara és el moment en què, com cada any, hem de fer les previsions per anticipar el que pot ser l’evolució de nostra cooperativa. Per què és necessari fer aquest pla a la nostra cooperativa? La gestió democràtica té com a base la transparència i això passa per establir què volem fer i cap a on volem que es desenvolupi l’empresa: és a dir, definir quins són els objectius que ens proposem pel futur.

Ateneus cooperatius

 • Publicat el dimecres, 01 març 2017 13:26

Recentment, s’ha engegat una nova línia de treball, dins del programa Aracoop, que es coneix com Ateneus cooperatius. Aquesta acció respon a una política dirigida a descentralitzar el cooperativisme al territori i, per tant, proposar el cooperativisme com a una eina pròxima per resoldre les necessitats allí on es produeixin que, per altra banda, és també el lloc on són majors les possibilitats de trobar solucions adequades.

La planificació i la intercooperació

 • Publicat el dijous, 08 setembre 2016 12:14

Estem arribant a l’esprint final de l’any i hem de començar a pensar en el proper exercici. Com sabeu, ja que es tracta d’un tema recurrent, donem molta importància a la planificació com a element clau per exercir la participació.
Com diem habitualment, ara és el moment de començar a veure les dades reals de les variables empresarials i reflexionar, per tal de fer el diagnòstic del moment econòmic, financer, de mercat i productiu, de les necessitats d’inversió, de les mancances formatives de les persones...

La creació de cooperatives

 • Publicat el diumenge, 19 febrer 2017 13:25

Enguany, pel que fa a la creació de cooperatives, ha estat un bon any i, com ja intuíem durant el 2015, podem trobar-nos davant el punt d’inflexió ja consolidat. Durant el 2016, s’ha arribat als registres de creació de l’any 2005 amb un total de 176 cooperatives creades, molt per sobre de les creades en els darrers anys. D’ara endavant, tindrem temps d’analitzar les múltiples causes que han contribuït en aquestes xifres; tanmateix, en aquest article ens centrarem en conèixer les dades.

Objectiu 2025: Pacte per a la Reforma Horària

 • Publicat el dijous, 01 setembre 2016 10:31

El passat 17 de juliol, la Confederació de Cooperatives de Catalunya va signar, juntament amb 110 organitzacions, el Pacte per a la Reforma Horària. Aquest, persegueix millorar les condicions de vida de la societat catalana mitjançant el desenvolupament d’una nova cultura del temps en què prevalguin models eficients i més flexibles per atendre les necessitats canviants de la societat.

ACTUALITAT D'INTERÈS