Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

Les cooperatives poden ser l'eina per reduir les injustícies socioeconòmiques a què s'enfronten les dones!

 • Publicat el diumenge, 05 abril 2020 14:57

La igualtat de gènere i l'apoderament de les dones són desafiaments tant dins de les cooperatives com en els països en què operen. Hi ha múltiples barreres que imposen limitacions a les dones, obstaculitzant el seu accés a oportunitats, sovint traduint-se en restriccions legals que institucionalitzen la marginació de les dones. Eliminar les barreres que frustren la igualtat de gènere és un objectiu fonamental per a l'acció cooperativa i una prioritat clau per l'Aliança Cooperativa Internacional i les seves organitzacions membres, que tenen com a objectiu fer realitat les mesures de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb perspectiva de gènere.

La gestió de les cooperatives per a un treball digne 

 • Publicat el diumenge, 15 setembre 2019 14:35

El passat mes de juliol vam celebrar, com cada any, el Dia Internacional de les Cooperatives i des del Consell Rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya es van difondre una sèrie de reflexions que, al nostre entendre, són cabdals per impulsar les idees que han de formar part de la planificació del proper 2020.

La creació de cooperatives al 2019

 • Publicat el diumenge, 01 març 2020 14:54

El passat any 2019 les dades de creació de cooperatives han mantingut la tendència positiva i com l’any 2018 s’ha superat la xifra per sobre de les dues-centes i, per tant, les 217 cooperatives constituïdes suposen un èxit que esperem mantenir i millorar fins aconseguir arribar a les xifres de les que es constituïen a l’inici del segle XXI.

COOPERATIVITZAR ELS MUNICIPIS

 • Publicat el diumenge, 08 setembre 2019 14:31

Tot just fa unes setmanes que s’han constituït els governs municipals i tornem a posar a sobre la taula les mesures que des del cooperativisme, proposem per fer créixer la democràcia econòmica. Les diferents organitzacions del cooperativisme i de l’economia social hem fet propostes perquè dins l’agenda municipal, àmbit polític de primer nivell, es comenci la política pública per mantenir l’impuls del cooperativisme i l’economia social.

Les cooperatives, una oportunitat pel treball autònom col·lectiu

 • Publicat el diumenge, 02 febrer 2020 14:53

La dinàmica empresarial i l’evolució del mercat de treball han afavorit el desenvolupament del treball autònom exercit de manera col·lectiva, fet que d’una banda demostra les potencialitats intrínseques d’aquesta forma d’organització econòmica i de treball, però de l’altra ha propiciat situacions que evidencien un seguit de mancances.

LA INTERCOOPERACIÓ ENTRE COOPERATIVES

 • Publicat el diumenge, 05 maig 2019 13:06

El cooperativisme, a Catalunya, es caracteritza per diversos trets, entre els quals, un dels importants té a veure amb la dimensió. El teixit empresarial cooperatiu, com la resta d’empreses de Catalunya, es compon d’entitats de petita dimensió i, fins i tot, micro. Aquest caràcter condiciona sovint la capacitat per donar compliment a la missió i als objectius empresarials que l’activitat cooperativa exigeix. Tanmateix, el cooperativisme té un seguit de fortaleses relacionades amb el compliment dels principis i valors.

RECONEIXEMENTS COOPCAT 2019

 • Publicat el diumenge, 15 desembre 2019 14:43

El passat 13 de desembre vam celebrar la tercera edició dels Reconeixements Coopcat que, enguany, va premiar a cinc cooperatives per la seva activitat en cadascuna de les categories següents: compromís amb el territori, compromís amb les persones, compromís  amb la intercooperació, reconeixement a la trajectòria i cooperativa jove i jnnovadora.

LA FORMACIÓ SOCIETÀRIA EN LES COOPERATIVES

 • Publicat el diumenge, 07 abril 2019 13:05

Des de fa tres anys, el ritme de creació de cooperatives s’ha incrementat de manera exponencial a Catalunya i, conseqüentment, durant el 2018 més de 800 persones s’han incorporat a les noves cooperatives. Per tant, hem de considerar-ho un fet molt positiu que ens ha d’esperonar per assegurar les condicions cooperatives de les noves organitzacions.

ITINERARI EDUCATIU D’ECONOMIA SOCIAL I FINANCES ÈTIQUES

 • Publicat el diumenge, 03 novembre 2019 14:38

Aviat farà un any que es va començar a dissenyar un projecte per difondre l’Economia Social i les finances Ètiques a l’escola. Davant la petició que ens van fer els departaments d’Educació i el de Treball, Afers Socials i Famílies, les organitzacions que formem part de l’Associació Economia Social Catalunya -les quals sempre hem considerat estratègic fer difusió de la nostra manera de participar en l’economia- ens vam posar a treballar sota el lideratge de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per obrir finestres mentals i possibilitar que les persones que es formen als nostres centres educatius, especialment als instituts, coneguin diverses formes d’organitzar l’activitat econòmica de la vida diària -el treball, el consum, les finances, etc- i, per tant, entenem que el camí és donar-les a conèixer, des de les primeres etapes educatives i al llarg de totes elles.

La creació de cooperatives al 2018

 • Publicat el dilluns, 04 febrer 2019 12:58

Al llarg de l’any 2018 s’ha consolidat la tendència a l’alça en el ritme de creació de cooperatives i s’ha assolit una xifra de 210 cooperatives creades.

Planificació de 2020

 • Publicat el diumenge, 06 octubre 2019 14:37

La necessitat de planificar és quelcom intrínsec a l’empresa cooperativa i es constitueix en una eina necessària per contribuir a la salut de la democràcia econòmica de l’empresa.

EL PROCÉS D’INCORPORACIÓ DE SOCIS

 • Publicat el dilluns, 07 gener 2019 12:56

El passat mes vam fer la jornada de Reconeixements Cooperatius 2018 en què vam aplaudir a les cooperatives que destacaven per motius molt diversos la base dels quals són els principis cooperatius. Els diferents criteris que ens condueixin a reconèixer una cooperativa tenen un element comú que és el ciment que permet la cohesió sobre la que es construeix el projecte; aquest és la participació de les persones sòcies les quals impregnen amb la seva empremta tot el projecte.

ACTUALITAT D'INTERÈS