Casos d'èxit

La cooperativa: estructura financera, instruments i estratègia