aracoop: renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa a Catalunya

En el decurs del mes de gener s'han publicat diferents convocatòries de contractació de proveïdors per desenvolupar el programa aracoop. En paral·lel, s'està portant a terme una acció de difusió del programa, entre diferents agents econòmics i institucions públiques, amb l'objectiu de generar una dinàmica que ha de contribuir a realitzar una millor i major difusió del model d'empresa cooperativa, mitjançant l'ampliació de la base social i la renovació i reforç de l'economia social i cooperativa. Llegeix més...

Una experiència sobre la internacionalització de les cooperatives

Com és sabut, la Confederació de cooperatives de Catalunya i la Direcció General d'Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom organitzem mensualment sessions de debat sobre diversos àmbits de l'economia social, en general, i les cooperatives, en particular.
El passat debat se centrà en la internacionalització de les empreses de l'economia social i hi intervingueren, d'una banda, Ramon Camí, gerent d'Iniciació i Talent Internacional d'ACC1Ó, i, de l'altra, Pere Ferré, director general de la Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp (COSELVA).

Llegeix més...

Reflexions per encarar el 2014

De gener a agost de 2012, a Catalunya, es van crear 92 empreses cooperatives, exactament el mateix nombre que enguany durant el mateix període. Atesa la situació actual, mantenir les xifres és un bon símptoma; tanmateix, és tan important la creació de cooperatives com el manteniment i consolidació de les existents.

Llegeix més...

Creació i enfortiment de cooperatives

Un any més, comprovem que se segueix la tendència a l'alça en el ritme de creació de cooperatives; amb les dades ofertes pel registre de cooperatives comprovem que, entre gener i novembre, s'han creat 139 cooperatives a Catalunya, context que fa previsible que s'assoleixin i superin les 147 que es van crear l'any 2012. Entre les classes de cooperatives creades aquest any destaquen, d'una banda, les de treball associat i, de l'altra, les de serveis, les quals agrupen a diverses empreses. Llegeix més...

Pla de Gestió 2014

El mes passat escrivíem sobre la necessitat de reflexionar i planificar i, alhora, exposàvem una sèrie de variables macroeconòmiques que ens dibuixen el dur panorama on les nostres empreses cooperatives hauran de desenvolupar la seva activitat el proper any. Llegeix més...