LA INTERCOOPERACIÓ ENTRE COOPERATIVES

El cooperativisme, a Catalunya, es caracteritza per diversos trets, entre els quals, un dels importants té a veure amb la dimensió. El teixit empresarial cooperatiu, com la resta d’empreses de Catalunya, es compon d’entitats de petita dimensió i, fins i tot, micro. Aquest caràcter condiciona sovint la capacitat per donar compliment a la missió i als objectius empresarials que l’activitat cooperativa exigeix. Tanmateix, el cooperativisme té un seguit de fortaleses relacionades amb el compliment dels principis i valors.

Llegeix més...

RECONEIXEMENTS COOPCAT 2018

El proper 14 de desembre, celebrarem la segona edició dels Reconeixements CoopCat, a través dels quals volem que es visualitzin els diferents elements que fan de les cooperatives un element de transformació de la societat atès que desenvolupen els principis i valores reconeguts des de fa dècades -recollits per l’Aliança Cooperativa Internacional- com a elements determinants del que és l’empresa cooperativa.

Llegeix més...

LA FORMACIÓ SOCIETÀRIA EN LES COOPERATIVES

Des de fa tres anys, el ritme de creació de cooperatives s’ha incrementat de manera exponencial a Catalunya i, conseqüentment, durant el 2018 més de 800 persones s’han incorporat a les noves cooperatives. Per tant, hem de considerar-ho un fet molt positiu que ens ha d’esperonar per assegurar les condicions cooperatives de les noves organitzacions.

Llegeix més...

EL PROCÉS D’INCORPORACIÓ DE SOCIS

El passat mes vam fer la jornada de Reconeixements Cooperatius 2018 en què vam aplaudir a les cooperatives que destacaven per motius molt diversos la base dels quals són els principis cooperatius. Els diferents criteris que ens condueixin a reconèixer una cooperativa tenen un element comú que és el ciment que permet la cohesió sobre la que es construeix el projecte; aquest és la participació de les persones sòcies les quals impregnen amb la seva empremta tot el projecte.

Llegeix més...

Planificació de 2019

10 octubreUna vegada més, arribem al moment en què l’empresa ha de reflexionar amb perspectiva per veure com pot conduir-se millor. És un moment per avaluar els objectius que ens vam imposar l’any passat i veure com aquests ens porten a l’assoliment de la missió de la cooperativa.

Llegeix més...