El cooperativisme de Catalunya: les xifres de 2014

Un any més, ha arribat el moment de fer una anàlisi de l’evolució de les dades del cooperativisme. Hem de dir que ha sigut un any contradictori, d’una banda estem contents perquè ha crescut el nombre de persones que treballen a les nostres cooperatives, però, d’altra banda, ha disminuït el ritme en la creació de cooperatives.

Llegeix més...

La primera edició del programa aracoop: resultats

gener 1El passat 31 d'octubre va finalitzar la primera edició del programa aracoop de promoció integral del cooperativisme. Aquesta nova versió del que va ser l'aracoop anys enrere, ha estat un programa de col·laboració publica-privada portat a terme pel moviment cooperatiu: la Confederació de Cooperatives i les federacions, juntament amb la Direcció General d'Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom.

Llegeix més...

El món cooperatiu de l'Ara i la Coop

febrerEn el marc del programa Aracoop, de col·laboració pública-privada entre la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, s'ha iniciat una campanya divulgativa que durarà fins el proper més d'abril i que pretén difondre les múltiples possibilitats empresarials de la societat cooperativa a través de l'exposició de materials i generació de debats sobre els principals reptes de cadascuna de les principals branques que configuren el cooperativisme. Llegeix més...

Reflexions per a l’any 2015

Durant aquest 2014, hem fet un gran esforç desenvolupant accions i programes adreçats a la renovació i enfortiment de les cooperatives; tot i així, de gener a agost de 2014, no hem arribat als nivells de creació de cooperatives que vam tenir durant els dos exercicis anteriors: s'han creat 83 empreses cooperatives, front les 91 de 2013 o les 92 de 2002. Per bé que l'economia sembla haver crescut positivament, les persones emprenedores no acaben de trobar la confiança suficient per engegar nous projectes. Llegeix més...