Reconeixements CoopCat 2017

Des de les organitzacions representatives del moviment cooperatiu fa anys que es reflexiona sobre la possibilitat d’impulsar uns reconeixements que han d’ajudar a difondre la bona feina que fan moltes cooperatives anònimes que mereixen una distinció. Sembla que pot haver arribat el moment i per aquest 2017 estem organitzant una jornada per posar en valor la bona feina que fan les cooperatives, alhora que volem fer una especial distinció a aquelles que saben traslladar els principis i valors cooperatius a la vida diària.

Llegeix més...

Ateneus cooperatius

Recentment, s’ha engegat una nova línia de treball, dins del programa Aracoop, que es coneix com Ateneus cooperatius. Aquesta acció respon a una política dirigida a descentralitzar el cooperativisme al territori i, per tant, proposar el cooperativisme com a una eina pròxima per resoldre les necessitats allí on es produeixin que, per altra banda, és també el lloc on són majors les possibilitats de trobar solucions adequades. Llegeix més...

La propietat i el seu ús

Els últims anys estem veient el sorgiment de noves maneres d’accedir al consum de béns i serveis, els quals tradicionalment només es podien usar si n’érem propietaris. Aquesta situació, que es comença a estendre entre els hàbits diaris de les persones físiques, fa anys que ja passava a l’àmbit de les persones jurídiques, les empreses; aquestes, moltes vegades s’agrupaven en cooperatives per formar centrals de compra o per utilitzar conjuntament algunes inversions.

Llegeix més...

Principis cooperatius i desenvolupament sostenible

El passat 2016, s’han constituït un gran nombre de cooperatives, a Catalunya, i, com a conseqüència de la situació econòmica que vivim i la gran quantitat de reptes que la societat té al davant, sembla que aquesta pot ser la tendència per als propers anys. A més, les cooperatives veteranes també han sofert la cruesa de la situació econòmica, la qual cosa ha malmès algunes de les normes bàsiques arrelades al nostre funcionament. Llegeix més...

La creació de cooperatives

Enguany, pel que fa a la creació de cooperatives, ha estat un bon any i, com ja intuíem durant el 2015, podem trobar-nos davant el punt d’inflexió ja consolidat. Durant el 2016, s’ha arribat als registres de creació de l’any 2005 amb un total de 176 cooperatives creades, molt per sobre de les creades en els darrers anys. D’ara endavant, tindrem temps d’analitzar les múltiples causes que han contribuït en aquestes xifres; tanmateix, en aquest article ens centrarem en conèixer les dades.

Llegeix més...