Les cooperatives poden ser l'eina per reduir les injustícies socioeconòmiques a què s'enfronten les dones!

 

El Dia Internacional de la Dona representa una oportunitat ineludible per mobilitzar accions mundials per aconseguir la igualtat de gènere per a totes les dones, joves i nenes. El 2020, el tema "Sóc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones" marca el 25è aniversari de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing que reconeixia els múltiples beneficis de les cooperatives. Ara, és hora que les Nacions Unides i la cooperació internacional per al desenvolupament augmentin i prioritzin l'ajuda dirigida als actors clau de desenvolupament que enforteixen l'empoderament econòmic, social i polític de les dones.

Les solucions cooperatives van més enllà del negoci de les economies de mercat i poden ajudar a aconseguir no deixar ningú enrere a l'Agenda contribuint a "Una dècada d'acció i lliurament".

Com a actors econòmics, tenint en compte les normes de gènere, les dones continuen guanyant menys, tenen més probabilitats de participar en treballs no remunerats i més properes a ser excloses del treball digne. Tot i això, volem recordar que, quan les dones s’estableixen o s’uneixen en cooperatives, realitzen activitats laborals innovadores, obtenen ingressos més elevats i augmenten el rendiment i competitivitat empresarials. L’adhesió a les cooperatives augmenta la seva presa de decisions al cercle familiar i millora la seva participació i apoderament en els assumptes comunitaris, atès que les cooperatives, com a empreses centrades en les persones, se centren en l’ocupació inclusiva i accepten a les dones que pateixen desigualtats en múltiples facetes.

En temps de conflicte i reconstrucció postconflicte, s'observa que una de les primeres formes d'empresa que s'estableix és la cooperativa. Les dones són les primeres a unir-se, restaurant un teixit basat en la confiança i esperança mútues, abordant necessitats personals i comunitàries, com la llibertat enfront de la violència i els conflictes armats.

Les cooperatives estan compromeses a lluitar contra qualsevol forma d'assetjament i violència contra les dones i els seus beneficis en la construcció de la pau i la resiliència han estat reconeguts per institucions clau en múltiples nivells, inclosa la Recomanació de l'OIT sobre l'Organització de l'Ocupació ( transició de la guerra a la pau).

Tenint en compte que l'equitat de gènere es veu cada vegada més com un pilar per al desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social, cal reforçar els models econòmics centrats en les persones, que promouen els drets humans de les dones, joves i nenes a tots els nivells, fent realitat l'ODS número 5 de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.