RECONEIXEMENTS COOPCAT 2019

 

Els Reconeixements CoopCat es consoliden i refermen la seva vocació d’aplaudir la bona feina de les cooperatives com a organitzacions mereixedores d’un reconeixement institucional per la seva contribució a la societat catalana, al cooperativisme i per traslladar els principis i valors cooperatius a la vida diària. A través d’aquests reconeixements volem que es visualitzin els diferents elements que fan de les cooperatives un element de transformació de la societat atès que desenvolupen els principis i valores reconeguts des de fa dècades com a elements determinants del que és l’empresa cooperativa.

L’acte d’entrega dels Reconeixements CoopCat 2019 ens ha donat l’oportunitat de celebrar plegats la bona feina i salut del teixit cooperatiu català i també de brindar pel 35è aniversari de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

L’avaluació dels aspectes que fan de les diferents experiències cooperatives elements singulars per reconèixer-les s’ha fet a través d’un jurat de quatre persones amb llarga trajectòria, coneixement del moviment i diversitat de mirades: Xavier Palos, com a representant de la Fundació Roca i Galès; Víctor Cardona, com a representant de la Caixa d’Enginyers; Dra. Núria Rodríguez Ávila, vice-degana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants de la Facultat d’Economia i empresa de la Universitat de Barcelona, i Josep Maria López, com a representant del Consell Rector de CoopCat.

En relació amb el seu compromís amb el territori s’ha valorat a Coop 57 per haver estat capaç de teixir una gran xarxa a través dels seus serveis de finançament ètic, que ha permès que més de 2.400 projectes hagin estat finançats arreu del territori, així com la capacitat per recollir l’estalvi ciutadà i canalitzar-ho a projectes d’economia social i solidària.

Pel que fa al compromís amb les persones s’ha reconegut Alternatives Económicas per la seva tasca centrada en l’interès ciutadà i per haver incorporat dins la seva estructura mesures de capacitació, conciliació i equitat, així com per l’activitat orientada a l’apoderament de la ciutadania, a generar capacitat crítica i a millorar la vida de les persones a través de la seva revista especialitzada sobre els esdeveniments econòmics en clau ciutadana.

En el marc del compromís amb la intercooperació s’ha reconegut la cooperativa Unió Nuts per potenciar els vincles entre la comunitat rural i per haver estat capaços d’agrupar i sumar persones per desenvolupar un conjunt empresarial dinàmic i capacitat tecnològicament pe afrontar els reptes econòmics i socials.

El reconeixement a la trajectòria va ser per Som Energia que fa 9 anys naixia com a cooperativa de producció i consum d’energia verda amb l’objectiu d’assolir un model energètic 100% renovable, en mans de la ciutadania, des de la participació i la transparència. En aquests anys, han creat un model empresarial amb un grans índex de creixement sostenible i capaç d’absorbir nous reptes que es plantegen als territoris. A més, van ser la primera cooperativa de consum d’energia renovable de l’Estat Espanyol i actualment és la que té més socis de tot el conjunt d’Europa

Finalment, com a cooperativa jove i innovadora s’ha reconegut Coopdevs Treball que té el coneixement lliure i els valors cooperatius, com a peces fonamentals. Naixia fa un any amb l’objectiu d’aportar solucions tecnològiques i pràctiques de treball que augmentin la competitivitat empresarial de les cooperatives a Catalunya i al món, participant d’una xarxa d’organitzacions que comparteixen coneixement a nivell internacional.

Els reconeixements posen de manifest la capacitat de sobreviure en un món de canvi i transformació permanent, de com les organitzacions de petita o mitjana dimensió, que per si soles no poden determinar l’esdevenir de la societat, es comporten i són exemples d’empreses que s’esforcen per millorar la societat i aconseguir augmentar el nivell de dignitat i de benestar de les persones.