La gestió de les cooperatives per a un treball digne 

Aquestes reflexions exigeixen un treball permanent, per part de les cooperatives de totes les branques, per compatibilitzar el fet de posar la persona permanentment al centre de l’empresa i incorporant-la de manera natural a la gestió de l’activitat.

A la nostra societat, l’ocupació és en si mateixa un element fonamental per a la independència i la integració de les persones. El cooperativisme, com a model socioeconòmic, porta intrínsec el creixement econòmic amb l’ocupació digna com a eix vertebrador; entenent que com a motor de l’economia social i solidària, la persona és el centre de l’activitat.  

 Les cooperatives som organitzacions autònomes i independents, gestionades democràticament per les persones sòcies, que participem activament en la fixació de les polítiques d’actuació i en la presa de decisions.  Aquesta naturalesa i predisposició, però, no ens pot suposar un estalvi en l’esforç, sinó un compromís per no perdre la nostra pròpia definició i valors. No és difícil que les dinàmiques de l’activitat puguin distreure’ns de la necessitat primària de cuidar-nos i de mantenir el nostre posicionament envers les cures, el feminisme i l’ecologisme, conceptes que entenem que van associats a la dignitat del treball, dins de l’equilibri global.  

Ens exigim, doncs, més enllà de les condicions bàsiques de la seguretat i la salut laboral i els seus condicionants legals. Ens posicionem amb una mirada àmplia dins del concepte que comporta el benestar de les persones i de les organitzacions, sota criteris d’anàlisis i de millora contínua a partir del coneixement generat i de les condicions generals del sector d’activitat que pertoquin. Enfocaments que ens porten a entendre la flexibilitat i la conciliació laboral com a elements eminentment positius per a les relacions, el desenvolupament personal i la salut.  

Sumem a aquesta percepció de benestar i dignitat en el treball, criteris d’equitat en les forquilles salarials, en la paritat, en la presa de decisions i les responsabilitats. Les cooperatives som entitats en què no existeixen els nivells de desigualtat que trobem en les societats d’essència mercantil.  

L’estabilitat dels llocs de treball derivada de la implicació de les persones amb els respectius projectes cooperatius i la voluntat de les cooperatives de comptar amb persones compromeses, apostant per mantenir el coneixement i l’experiència, genera sinèrgies que comporten la reducció de la temporalitat i la precarietat laboral. 

El treball digne és un lema, per tant, que ens permet reivindicar el cooperativisme com a resposta orgànica a la necessitat de generar llocs de treball dignes, pas per a la transformació de la societat de les desigualtats en la societat de les persones.