CoopCat, cooperatives en moviment

Aquest compromís implica: treballar per millorar el marc jurídic i contribuir a la solució dels problemes de les cooperatives en aquest àmbit; treballar la sensibilització en la societat, sobre el que representen les cooperatives per estendre la base social de la diversitat cooperativa i treballar per millorar les condicions de funcionament en relació amb les diferents variables que influeixen en el desenvolupament de les cooperatives.

Doncs bé, les cooperatives catalanes som una petita part de l’entramat cooperatiu al món i ens integrem dins l’Aliança Cooperativa Internacional, organització que, anualment, proposa el tema sobre el qual ha de guiar l’activitat de les cooperatives i que es visualitza durant el primer dissabte de juliol en el marc del Dia Internacional de les Cooperatives. Enguany, doncs, ens centrem en el 8è Objectiu de Desenvolupament Sostenible, emmarcats per l’ONU, sobre el desenvolupament inclusiu i treball digne, amb el lema “Coops X un treball digne”.

A les cooperatives, la base social està integrada per socis productors, socis consumidors i usuaris i per socis treballadors. Doncs bé, dins de cada àmbit hem de posar les condicions per aconseguir que la feina es desenvolupi dignament i aquest concepte és cada vegada més exigent perquè canvien les condicions i les necessitats de las societat. El treball digne és una exigència en relació amb la generació de suficients llocs de feina per satisfer les necessitats de la població, mitjançant llocs de treball de qualitat i productius que siguin ocupats per les persones en condicions de llibertat, igualtat, seguretat i dignitat humana amb perspectives de desenvolupament personal i que afavoreixi la integració social.

En aquest sentit, el cooperativisme català vol fer les seves aportacions, tant des de la dimensió empresarial com des de la dimensió cooperativa, mitjançant la projecció empírica a la societat dels principis del treball digne: el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

A través de la campanya “CoopCat, cooperatives en moviment” volem mostrar a la societat com les cooperatives, actuant en coherència amb els principis cooperatius, contribuïm de manera sòlida a l’acompliment dels ODS i, per tant, al desenvolupament inclusiu i treball digne que necessita la societat per assegurar la sostenibilitat social. En els proper dies, presentarem aquesta campanya de visualització i sensibilització, adreçat a la població, però també de millora, ja que proposarem a les cooperatives una bateria de mesures que poden contribuir a millorar els nivells de treball digne.

Animem a les cooperatives a ser partícips de la campanya “CoopCat, cooperatives en moviment” i difondre les vostres accions respecte del lema de l’ACI i de la celebració del Dia Internacional de les Cooperatives. Us mantindrem informats a través del web i les xarxes socials.