EL PROCÉS D’INCORPORACIÓ DE SOCIS

 

Aquest enunciat recull un element fonamental sobre el que hem de basar tots els projectes cooperatius i que és el de la incorporació de socis, especialment en aquest moment en què la creació de cooperatives torna a recuperar els nivells del començament del segle XXI i ho fa amb cooperatives que inicien el seu projecte amb dues persones sòcies –més d’un 40% de les noves cooperatives. Volem reflexionar sobre la incorporació de sòcies perquè configura la fortalesa de les cooperatives quan es treballa permanentment i pot suposar una gran feblesa en cas contrari.

Totes les cooperatives, com que tenim com a bandera la participació, fem de la incorporació de socis un element cabdal perquè només a través de la participació en la propietat, la gestió i els resultats de tots els que participen en l’activitat cooperativitzada, podem considerar la correcta conjugació dels principis i valors cooperatius.

Però, la incorporació de socis és molt més que una exigència dels principis; és, sobretot, una manera equilibrada de desenvolupar el projecte empresarial, d’oxigenar la cooperativa amb noves idees, amb noves franges d’edat i amb nous coneixements. En definitiva, és una manera de consolidar el projecte cooperatiu i de compartir-lo, de mantenir l’arrelament social. Suposem que totes les cooperatives, sigui quina sigui la branca, tenim la voluntat d’incorporar nous socis, és obvi que no podem fer aquest procés al ritme que determini la nostra voluntat, sinó que l’hem de fer al ritme que determini el projecte, en general, i el mercat i l’evolució de la dimensió d’ocupació, en les cooperatives de treball en particular.

Ara bé, per fer aquest procés d’incorporació, que ha de formar part de la nostra planificació, hem de tenir-lo ben sistematitzat, hem de considerar que, des de la primera vegada que realitzem un procés de selecció de persones, no subjecte a estacionalitats, hem d’integrar al procés perquè aquesta persona, si tot evoluciona correctament, esdevingui sòcia de la cooperativa; la qual cosa exigeix un procés d’acollida perfectament dissenyat perquè conegui el projecte empresarial i les regles de funcionament de la cooperativa. Això ho fem a través dels processos d’acompanyament i de formació i informació que corresponguin; passant per diferents etapes, de contractació, si cal, o de soci temporal, fins que després de tota aquesta vivència comuna, i de mutu acord, es decideixi formalitzar la seva incorporació. Arribats en aquest moment, el nou soci ja ha de tenir prou coneixement per comprometre el seu esforç a la cooperativa i aquesta haurà d’estar en condicions per donar resposta a les necessitats cooperatives de la persona que en el cas de les cooperatives de treball són de feina al llarg de tota la seva vida laboral –la qual cosa incorpora també la preocupació permanent per mantenir les competències professionals.

A totes les branques del cooperativisme s’ha de considerar la participació, a través de la condició de persona sòcia, com quelcom cabdal que s’ha de treballar a través de la implantació de sistemes de participació que són la base per enfortir els projectes cooperatius i mantenir l’arrelament a la societat en què es desenvolupa. Així és com treballarem per consolidar el projecte cooperatiu i posar, permanentment, les regnes de la solució de les necessitats en les persones que les tenen.