RECONEIXEMENTS COOPCAT 2018

 

A través d’aquesta visualització, volem posar en valor la diversitat d’experiències perquè puguin servir de referència per a la resta de cooperatives i que, especialment, aportin llum a la societat, la qual s’enfronta a un profund canvi que afectarà de manera important a la vida de les persones, amb efectes que poden suposar un empitjorament de les condicions de vida.

El cooperativisme, a més, promou que l’organització de l’activitat econòmica sigui més democràtica i pot ser un referent per a la joventut, així com una eina d’autoprotecció per a tothom, ja que de manera col·lectiva i mitjançant l’autoorganització, les persones ens podem defensar millor i podem esmorteir aquests efectes negatius, tal i com ja es va fer als inicis del cooperativisme quan la industrialització va trasbalsar la vida de les persones -encara que després va aportar també elements positius, especialment en aquelles societats que van saber organitzar.

Enguany, els Reconeixements CoopCat s’agrupen en cinc categories i són les següents:

Compromís amb el territori on es vol reconèixer a cooperatives que destaquen per aquest compromís i perquè contribueixen al seu desenvolupament molt més enllà dels àmbits de la responsabilitat social; especialment, quan les cooperatives i els cooperativistes participen del territori i fan que la comunitat participi de la cooperativa, són agents que cohesionen la vida econòmica i social.

Emprenedoria i innovació on es posarà en valor l’actitud proactiva com a element cabdal per assegurar la supervivència.

Intercooperació i internacionalització on aquesta col·laboració permet servir al col·lectiu de socis d’una manera més eficaç en el desenvolupament de totes les funcions empresarials, especialment les de comercialització. La col·laboració empresarial dona lloc a noves formes d’entendre les relacions i atendre les necessitats.

L’ocupació de qualitat perquè suposa una estabilitat amb un nivell salarial digne i estructures retributives equitatives, establint mesures de conciliació, fent-ho sota criteris d’igualtat d’oportunitats i no discriminatoris, així com garantint les condicions laborals de les empreses que subcontracten alhora que fomenten la gestió empresarial democràtica i participativa.

Per últim, la categoria sobre nous models de govern que milloren la transparència i la participació considerant que la diversitat del cooperativisme i la dimensió sovint suposa una dificultat afegida per a totes les branques.

Així doncs, volem reconèixer aquestes categories, per bé que totes les cooperatives desenvolupen, en major o menor grau, aquestes competències perquè totes suposen una llavor de transformació social que, des del moviment cooperatiu, valorem molt positivament.

Els reconeixements també volen posar de manifest la capacitat de sobreviure en un món de canvi i transformació permanent, ja que quan es tracta d’organitzacions de petita o mitjana dimensió per si soles no poden determinar l’esdevenir de la societat, però són exemples d’empreses que estan suposant un esforç per millorar la societat i aconseguir augmentar el nivell de dignitat i de benestar de les persones.