Evolució estadística del cooperativisme al 2018

Tot i així, som conscients que encara estem molt lluny del nivell de participació que ha de tenir el cooperativisme dins l’economia, especialment, quan considerem el que hauria de ser el comportament d’una economia desenvolupada: més impregnada dels valors de la democràcia.

Al llarg del primer semestre, el ritme en la creació de cooperatives ha crescut de manera important, respecte del 2017, i si continua evolucionant d’aquesta manera es preveu que podrà superar el nombre de cooperatives creades l’any 2017 i, especialment, el 2016.

Els nous projectes fan la seva aportació a l’ocupació, però sembla que l’ocupació també s’està enfortint per l’evolució de les cooperatives creades els anys anteriors. Les dades de juny del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ens indiquen que a les cooperatives que operen a Catalunya hi treballaven 48.982 persones, quasi un 3% per sobre de les que hi treballaven a finals de 2017. Per bé que, històricament, les dades del mes de juny són sempre millors que les de final d’any, enguany també milloren respecte les del juny de 2017. És d’esperar, encara que s’ha de veure, que en algun moment impacti negativament la modificació realitzada de la Llei 12/2015 en l’ocupació cooperativa, la qual estableix unes condicions a les cooperatives dirigides sota altres empreses i que, previsiblement, les conduirà cap a la transformació en llocs de feina no cooperativa.

Al juny, s’havien creat 111 cooperatives, el 81% de les quals són de la branca de treball associat i el 44% d’aquestes s’han constituït amb dues persones sòcies. Pel que fa a la resta de branques, es van crear 4 cooperatives de consumidors, 2 agràries, 2 d’habitatge i 9 de serveis - a un ritme major que l’any passat-, igualment s’han creat 3 cooperatives integrals i una de segon grau -molt important per l’impacte que té en la intercooperació; s’ha de fer esment que si considerem totes les branques conjuntament el 38,7% de les creades ho fan amb dues persones sòcies, físiques o jurídiques.
En relació amb la creació d’ocupació, hem d’indicar que el nombre de llocs de treball suposa que estem en un 15% per sobre dels llocs de treball cooperatius de l’any 2007. A més, considerant que aquesta xifra s’aconsegueix amb un menor nombre de cooperatives, es deriva que la dimensió de les empreses ha augmentat, 11,4 persones de mitjana, i això ens fa suposar que les necessitats d’aquestes empreses continuen evolucionant i es fan més complexes.

Hem de seguir analitzant l’evolució al llarg de l’any i hem d’aconseguir incorporar noves informacions per poder fer una anàlisi més acurada de la situació de les cooperatives de Catalunya. Mantenim, doncs, que la creació de cooperatives és un pilar bàsic per a la creació d’ocupació i, per tant, pel desenvolupament del model cooperatiu en la societat.

Conseqüentment, ara hem de fer un major esforç, des dels diferents programes de suport hem dotar els projectes amb grans dosis de realisme, hem de continuar impulsant la formació, les polítiques d’incorporació de sòcies i les dinàmiques d’assessorament. L'èxit dependrà de les accions que facin els socis, fonamentalment, en l'àmbit comercial i productiu, en l'àmbit financer i en el de control de la gestió.