Articulem l’economia social de Catalunya

aescat

 Els objectius fundacionals d’AESCAT són:

A través d’aquesta entitat volem promoure una societat amb una economia plural en què es reconeguin i es posin en valor els diferents models empresarials existents i on convisquin totes les empreses socials, guiades per l’interès col·lectiu, amb les empreses mercantils, guiades per l’afany de lucre, i amb un sector públic al servei de l’interès general.

Vam néixer per contribuir a fer una societat amb més qualitat democràtica i on s’hi estenguin i reforcin els valors de llibertat, igualtat i fraternitat, sobre la base del reconeixement de la igualtat en drets i deures de la ciutadania, tant en l’esfera pública com en la gestió de les entitats, les organitzacions i les empreses. I, especialment, volem assolir una societat solidària basada en la igualtat d’oportunitats, el suport als sectors socials més febles, l’equilibri entre el bé comú i el bé particular i el desenvolupament d’una economia orientada a proveir de manera sostenible les bases materials del desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà.

Per tot això, al llarg dels propers mesos posem en marxa un pla de treball que se centrarà en obrir un procés de reflexió, inicialment a través de grups de treball interns a les diferents organitzacions que componen l’AESCAT i posteriorment en una sessió oberta a més actors, per culminar amb un document de bases que haurà de servir per articular una llei d’economia social a Catalunya.