La creació de cooperatives al 2017

02 febrer

Pel que fa a la composició global, com cada any, trobem la prevalença en la creació de cooperatives de treball associat (132) malgrat suposa un 15% menys d’empreses d’aquesta branca respecte del 2016. Respecte del total d’empreses cooperatives, la representació de treball associat ha disminuït 7,5 punts, passant a representar el 79,5% del total respecte del 87% que representaven el 2016 en el conjunt del cooperativisme.

Percentualment, pel que fa a creació de cooperatives, la segona branca més important és la de les cooperatives de serveis: se n’han creat 17, un 143% més respecte del 2016. Altrament, el nombre de cooperatives de consumidors s’ha mantingut una mica a la baixa, ja que se n’han creat 2, mentre que en el 2016 se’n van crear 6. Respecte a la resta de branques, s’ha de destacar la creació de sis cooperatives integrals i dues cooperatives de segon grau, la qual cosa és important perquè són projectes amb diferents graus d’intercooperació. Així mateix, també és especialment interessant la creació de 7 cooperatives d’habitatges, quatre més que l’any passat, la qual cosa pot suposar un punt d’inflexió, ja que l’increment sembla respondre als nous models d’accés a l’habitatge els quals han de contribuir a recuperar el ritme de creació en aquesta branca. Per últim, en relació a les branques de cooperatives agràries i d’ensenyament no s’ha creat cap cooperativa.

Altrament, s’han creat 55 cooperatives amb dos socis, el que suposa 6 empreses menys que el 2016, encara que representa pràcticament el mateix percentatge: un terç de totes les cooperatives creades són amb 2 socis.

És una dada rellevant, de la creació de 2017, que les cooperatives creades enguany tenen una dimensió un xic major que les creades l’any passat. Aquestes 166 cooperatives s’han creat amb 701 persones, de les quals 671 són físiques, per la qual cosa suposa una mitjana de 4,22 socis per cooperativa, davant de 3,95 socis l’any 2016. Tot i l’increment, no s’arriba a la mitjana del 2015 que fou de 5,75, la qual cosa pot confirmar l’objectiu de la nova llei, de juliol de 2015, a l’incorporar la cooperativa de 2 socis, ja que s’ha aconseguit incorporar al cooperativisme projectes de menor dimensió.

Ara, hem de contribuir a consolidar-los, per tal que, a mig termini, augmenti la dimensió d’aquestes empreses, especialment en relació amb els llocs de treball perquè en un futur esdevinguin en nous socis i s’augmenti la base social de l’empresa.

L’anàlisi geogràfic ens indica que aquest any s’han creat cooperatives a 26 comarques, mentre que l’any passat a 28. Les comarques on es creen més cooperatives són: el Barcelonès (al voltant del 40-45% del total de les creades), el Baix Llobregat i el Vallès Occidental (ambdues al voltant del 10% del total). És rellevant, d’una banda, la davallada que enguany hi ha hagut en comarques com el Vallès Oriental, el Maresme i l’Alt Penedès i, de l’altra, el creixement a comarques com el Tarragonès, la Cerdanya, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Gironès i el Pallars Sobirà.

Mantenim, doncs, que la creació de cooperatives és un pilar bàsic per a la creació d’ocupació i, per tant, pel desenvolupament del model cooperatiu en la societat. Conseqüentment, ara hem de fer un major esforç, des dels diferents programes de suport, per dotar els projectes amb grans dosis de realisme. L'èxit dependrà de les accions que facin els socis, fonamentalment, en l'àmbit comercial i productiu, en l'àmbit financer i en el de control de la gestió. Tanmateix, cal insistir en el camí d'esforç col·lectiu i il·lusió realista que hem mantingut aquests últims anys.