Reflexions estratègiques


01 generAl cooperativisme, que ens caracteritzem per ser empreses d’una mida discreta, sovint ens diuen que no és necessari fer aquest esforç, tanmateix nosaltres considerem que, res més lluny de la realitat, qualsevol que sigui la nostra mida econòmica o de llocs de feina tenim l’obligació d’encetar aquesta reflexió. No només perquè el pla de gestió proporciona una mirada a curt termini, -que tot i que és necessària no és suficient, ja que ens podem trobar que si sempre mirem el curt termini d’un any serem una nau que segueix una trajectòria conjuntural-, sinó perquè la realitat de la planificació és que el pla de gestió ha de ser una conseqüència de la reflexió estratègica que ens marcarà el camí empresarial que volem fer, el projecte que volem desenvolupar.
Però, ara més que mai, i més quan ens trobem en una cruïlla amb tants interrogants com els que ara albirem a l’horitzó, la reflexió estratègica no només té una vesant de traçar un camí, sinó, sobre tot, una vesant d’establir un diagnòstic de cap a on anirà l’evolució de les variables claus que determinen el nostre projecte cooperatiu.
Avui, veiem incògnites a nivell macroeconòmic que tenen a veure amb el model de societat de mercats on la cooperativa realitza les vendes; també, tenen a veure sobre el pes econòmic dels països que ens envolten i que estan assolint una posició al món que influirà sobre l’economia i d’això es derivaran unes conseqüències sobre les prestacions socials a què accedirem les persones: aspecte que influirà en els nivells de salut de les persones sòcies i els nivells d’educació de les persones que, al futur, s’incorporaran com a sòcies de la cooperativa.
A més, la influència que la tecnologia, en general, tindrà en el producte que realitzem i, en particular, les tecnologies d’informació i comunicació entre màquines -penseu que alguns científics ens diuen, entre d’altres, que d’aquí 15 anys no necessitarem conductors per els vehicles de transport-, influirà en el producte i en el servei, però també en el procés productiu i en la distribució dels productes; per tant, quin impacte tindrà això sobre l’estructura de persones que treballem a la cooperativa? Es comenta que anem cap a un futur immediat en què no es necessitarà tantes persones per fer les coses. Conseqüentment, haurem de revisar si això també pot passar a la nostra cooperativa. Per bé que és molt difícil avui tenir la resposta, hem d’intentar fer aquest exercici d’anticipació perquè en moltes activitats els canvis seran enormes. No podrem endevinar el futur, però sí podrem estar atents per avançar-nos en la solució.
Hem de pensar que les cooperatives tenim una responsabilitat amb els diferents agents que es relacionen amb nosaltres. Si parlem dels productes i serveis que fem pels socis, hem de veure com ens afecten els canvis i, pel que fa a l’organització del treball, hem de pensar que quan incorporem una persona per treballar a la cooperativa tenim l’obligació de donar resposta a les seves necessitats laborals al llarg de la seva vida laboral. A més, pel que sembla, el nou món que s’aproxima, possiblement, portarà molta més precarietat i moltes necessitats socials. En conseqüència, les cooperatives serem una eina fonamental per donar resposta col·lectivament a les necessitats de les persones, això també suposa obligacions i oportunitats, perquè les cooperatives existents estem en millors condicions per desenvolupar nous productes i serveis que ajudin a les persones de la nostra societat a disposar d’uns nivells de vida digne per convicció i per necessitat, ja que una societat cohesionada és una societat més segura i més adequada per viure-hi.