Les cooperatives: empreses del territori


Aquest arrelament té unes profundes arrels socials i societàries, ja que està fonamentat en el setè principi, sobre l’Interès per la Comunitat, que diu: “Les decisions que pren la cooperativa han de ser responsables amb l'entorn en què està situada i han de promoure la participació en el desenvolupament de la comunitat”.
Per tant, ens preguntem si el setè principi és un exercici de voluntat dels cooperativistes o és alguna cosa natural que sorgeix de la pròpia estructura societària de l’empresa. Probablement, és una barreja de les dues coses, però especialment obeeix a la naturalesa jurídica que impulsa el desenvolupament de tots els principis cooperatius i, per tant, s’impulsa des de la participació a la incorporació de socis per realitzar l’activitat cooperativa, ja que són les persones sòcies les que prenen les decisions.
Així doncs, per què la incorporació de socis és tan important? Doncs perquè és d’aquesta manera com s’aconsegueix que la cooperativa incorpori tota la diversitat, és a dir, tots els elements que produeixen l’arrelament al territori. Quan es tracta dels socis que treballen a la cooperativa, l’arrelament es produeix directament a través de la creació d’ocupació a la cooperativa perquè es fa amb voluntat de permanència, conseqüència del compromís de respondre a la necessitat laboral de la persona al llarg de la seva vida. Alhora, això produeix generació d’activitat, però també indirectament, perquè la generació d’activitat produeix més ocupació indirecta. La incorporació de socis, en qualsevol de les branques del cooperativisme, contribueix a l’augment del capital i és, per tant, un element de canalització de l’estalvi per enfortir l’empresa generadora de l’activitat. De tal manera que, ha de ser aquesta activitat la que contribueixi als ingressos que han de permetre un salari digne per a les persones que hi treballin i que, a més, generi, a l’empresa, el desenvolupament d’infraestructures tangibles i intangibles, sistemes socials, etc.
Aquest procés econòmic, per tant, no finalitza a l’àmbit del treball, sinó que contribueix a la societat de manera més àmplia i també genera ingressos fiscals, conseqüència de la tributació en el territori. Una característica més que reforça l’arrelament de l’empresa, ja que els ingressos de les administracions públiques són una font pel desenvolupament d’infraestructures i serveis públics que han de millorar les condicions de vida del territori.
A més, l’empresa està obligada permanentment a la presa de decisions, tant al nivell de gestió ordinària com estratègiques, des dels diferents òrgans de govern. Doncs bé, a les cooperatives aquests òrgans es componen de persones sòcies que vetllen per l’interès de l’empresa des d’una òptica personal i sota un principi de poder d’una persona un vot, al marge del capital, la qual cosa contribueix que a la presa de decisions s’incorporin altres factors més enllà de la maximització del benefici del capital –el qual no necessàriament ha de ser determinant en la decisió. Tanmateix, els factors que sí passen a ser determinants són: la supervivència de l’empresa, els llocs de treball i el territori on s’ubica l’empresa.
Quan la cooperativa té una vessant financera, l’increment de persones sòcies, tant a l’àmbit del treball com en els altres àmbits del cooperativisme, contribueix a una captació de l’estalvi del territori i, alhora, a una gestió d’aquest que es vincula al territori a través d’una proporció important de l’activitat creditícia, en les seves diferents tipologies.
Juntament amb aquestes característiques, les cooperatives impulsen també polítiques públiques, fins i tot aquests últims anys, en diversos nivells de l’administració perquè aquestes contribueixin al desenvolupament del cooperativisme i l’economia social.