Objectiu 2025: Pacte per a la Reforma Horària


09 setembreDes de la Confederació de Cooperatives subscrivim els objectius que es plantegen i desitgem que les estratègies que es posin en marxa, per desenvolupar el pacte, permetin arribar a l’acompliment d’aquest. Pel que fa a les cooperatives, considerem que el Pacte va en la direcció que estem recorrent dins del marc de la Responsabilitat Social, tan arrelada al nostre món. No obstant això, les estratègies es desenvoluparan en tot un seguit d’àmbits perquè els diferents sectors d’activitat i de la societat s’hauran d’adaptar de manera singular. No tothom pot seguir el mateix camí.
Considerem que l’element fonamental del Pacte és l’establiment d’indicadors que han de permetre mesurar com es van assolint aquests beneficis, perquè un canvi d’aquestes característiques no arriba ràpidament; es volen modificar actituds arrelades a la societat al llarg de moltes dècades i, encara que es vulgui tornar a un cicle més natural, han sigut molts anys fent la vida de forma diferent, la qual cosa ha tingut repercussions que es volen corregir. A més, es vol que les persones s’adaptin a les noves maneres de viure i de relacionar-se dins de l’àmbit de les famílies.
Els beneficis que s’esperen han de conduir a millorar el benestar social de la ciutadania, permetre uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i personal i, per tant, afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més saludables. Igualment, ha de contribuir a millorar el rendiment escolar, incrementar el temps pel descans, assolir objectius de coresponsabilitat de gènere, afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil, en la gestió dels afers públics, millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses, incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i reduir la sinistralitat laboral. Per últim, aquestes mesures també han de contribuir a fer possible la sostenibilitat energètica per a l’estalvi d’energia, derivat de la compactació d’horaris i per a la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.
El Pacte vol aconseguir diferents efectes en la salut, en les organitzacions, en els serveis públics, en l’educació, en la cultura i l’oci, el comerç i el consum i en la mobilitat.
Tots aquests aspectes es poden analitzar detalladament al document “Pacte per a la Reforma Horària, objectiu 2025” que està al web de presidència de la Generalitat de Catalunya.
Entenem que les diferents organitzacions ens hem de plantejar com arribem als objectius des de la singularitat i les particularitats relatives de la nostra activitat, perquè, de manera incontestable, anem cap a una nova manera de viure que exigirà més cooperació, per a la qual estem preparats, però també exigirà molts canvis socials que si som capaços de fer-los al ritme que ens exigeixi la societat, ni més ràpids ni més lents, serem organitzacions molt atractives per a les persones i això suposarà un element avantatjós per incorporar talent al cooperativisme.