Ateneus cooperatius


03 marc ateneusSobre el paper, les potencialitats dels Ateneus són molt grans i la forma d’actuació que es desenvolupi dependrà de cada territori; per tant, s’ha posat en marxa un ens molt flexible el funcionament del qual dependrà de les característiques econòmiques i socials del territori, així com de les entitats que el conformen. En principi, l’element clau consisteix en ser un espai de trobada, coordinació i cooperació. Aquest espai té capacitat per generar activitats que poden ser un element de transformació social, però sempre serà una eina per enfortir l’economia social al territori. Es considera que ha de servir per relacionar, entre si, els diferents agents de l’economia social del territori, la qual cosa pot ajudar a desenvolupar millor totes les potencialitats de les diferents organitzacions socials i a resoldre les necessitats singulars d’aquestes, fins i tot de manera conjunta; a més, pot contribuir a relacionar aquests agents socials amb els nous col·lectius que afloren necessitats. A nivell local, aquest funcionament en xarxa ha de permetre estratègies que es desenvoluparien com a element de consolidació i creació d’activitat econòmica.
La implicació i col·laboració de les administracions i el sector cooperatiu del territori, per oferir els recursos i serveis necessaris per manifestar les potencialitats de l’economia social i cooperativa i crear ocupació estable i de qualitat, serà clau en el funcionament dels Ateneus.
En aquesta primera convocatòria, s’han constituït deu Ateneus els quals cobreixen una àmplia zona territorial i d’habitants. El major pes està molt concentrat a l’àrea metropolitana i a les comarques de Barcelona, però també se n’han posat en marxa a les comarques de Lleida, Tarragona i Girona.
Seguint el fil de la importància de la col·laboració entre les entitats, un element clau ha de ser també la col·laboració entre Ateneus, a fi d’aconseguir crear una xarxa que permeti estendre les experiències, tant pel que fa als projectes concrets com, especialment, pel que fa a les metodologies de treball emprades.
Entenem, doncs, que els Ateneus poden suposar una intervenció en la comunitat, que a més d’intervenir directament a la generació de nous projectes empresarials i nous llocs de feina, pot contribuir a una major visualització de l’economia social i a la creació de referents propers a la ciutadania que, al cap i a la fi, serviran també per transmetre que el desenvolupament de projectes d’economia social no és alguna cosa llunyana, sinó projectes perfectament realitzables per la ciutadania organitzada. Des del territori, els Ateneus suposaran un impuls a l’autoorganització de les persones amb l’objectiu que puguin resoldre les seves necessitats, la qual cosa a Catalunya fa temps que se sap com fer, però que potser últimament, amb el desenvolupament de la cultura més individualista, s’ha relaxat una mica.