Impuls públic del cooperativisme i l'economia social

Properament, viurem la posada en marxa, a efectes pràctics, de la tercera edició del programa Aracoop, pel què fa a les línies més tradicionals. Després del procés de concurrència competitiva que s’ha realitzat recentment, per seleccionar els proveïdors, s’iniciaran les línies d’actuació relatives a: creació, creixement, internacionalització, formació i gestió, així com les relacionades amb l’augment futur de la base cooperativa, a través de la promoció i difusió i la incorporació del món educatiu i universitari. Enguany, a més, hi haurà una línia desenvolupada per ACC1Ó: Aracoop Internacional.

Altrament, el programa Aracoop es reforçarà amb dues línies noves: d’una banda, els projectes singulars, desenvolupats directament per les cooperatives per aconseguir una millora que es manifesti en nova ocupació i potser noves cooperatives i, de l’altra, els projectes dels Ateneus Cooperatius que es crearan amb l’objectiu d’impulsar la creació de xarxes en el territori, mitjançant la interacció de les cooperatives i les altres formes d’economia social amb l’Administració pública amb l’objectiu de promoure el cooperativisme i l’ocupació dins l’economia social, així com la creació de cooperatives. Totes aquestes actuacions impulsades des de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, si es consoliden el 2017, suposarà una dotació pressupostària de prop de 20 milions d’euros, en dos anys.

A més, el passat 14 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona va presentar el seu pla per impulsar el cooperativisme i l’economia social a través d’un Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària. Aquest pla pretén desenvolupar sis línies de treball: acompanyament i formació, finançament, intercooperació, comunicació i relat, equipament i recursos, així com territorialització i acció comunitària. Durant el període 2015-2019 la despesa i inversió a realitzar en aquest pla d’impuls vol arribar a 24,5 milions d’euros.

Igualment, estem veient que altres Administracions públiques també estan impulsant línies d’actuació en l’economia cooperativa. Ens podem trobar, per tant, en un moment en què la societat ens miri i l’Administració ens recolzi i doni suport, perquè la necessitat d’incorporar nous valors a l’economia és gran i troben que des del cooperativisme en podem incorporar.

Ara, per tant, la nostra responsabilitat és molt gran. Per una banda, hem de multiplicar els esforços per donar resposta a les demandes que sorgeixin arreu, mostrar el nostre exemple cooperatiu i ajudar en el naixement de noves experiències; sempre amb la suficient llibertat perquè les persones desenvolupin les seves experiències col·lectives de manera singular, però oferint el nostre suport i, potser, la predisposició en crear noves xarxes. Per una altra banda, hem de continuar desenvolupant els principis del cooperativisme: la gestió democràtica, l’adhesió voluntària, la participació econòmica, la educació i la formació, l’autonomia i independència, la intercooperació i l’interès per la comunitat; perquè les nostres cooperatives serveixin de far i exemple a les noves experiències.

És un repte gran, però no major que el que tenim com a societat. Si volem que totes les persones puguin gaudir d’una vida digna, la cooperativa com a eina col·lectiva pot ajudar.