El procés d'incorporació de socis al pla de gestió

Aquesta situació, que és lògica perquè avui dia crear una empresa amb dos o més llocs de treball és un gran repte, ens posa sobre la taula la necessitat de treballar més intensament sobre una estratègia permanent que tenim les cooperatives: la incorporació de nous socis.

Per bé que aquesta és una necessitat inherent a totes les cooperatives, siguin de nova creació o cooperatives veteranes, és més determinant en les que, circumstancialment, s’han constituït inicialment amb dues persones i tenen un termini de cinc anys per incorporar, com a mínim, un tercer soci.

Totes les cooperatives, com que tenim com a bandera la participació, fem de la incorporació de socis un element cabdal per complir els principis cooperatius. Només a través de la participació en la propietat, la gestió i els resultats de tots els socis que participen en l’activitat cooperativitzada, podem considerar la correcta conjugació dels principis i valors cooperatius.

Però, la incorporació de socis és molt més que una exigència dels principis; és, sobretot, una manera equilibrada de desenvolupar el projecte empresarial, d’oxigenar la cooperativa amb noves idees, amb noves franges d’edat i amb nous coneixements. En definitiva, és una manera de consolidar el projecte cooperatiu i de compartir-lo. Donant per suposat que totes les cooperatives tenim la voluntat d’incorporar nous socis, és obvi que no podem fer aquest procés al ritme que determini la nostra voluntat, sinó que l’hem de fer al ritme que determini el mercat i l’evolució de la dimensió d’ocupació del projecte.

Ara bé, per fer aquest procés d’incorporació, que ha de formar part de la nostra planificació, hem de tenir-lo ben sistematitzat. A més, hem de considerar que, des de la primera vegada que realitzem un procés de selecció de persones, no subjecte a estacionalitats, hem d’integrar al procés que aquesta persona, si tot evoluciona correctament, esdevindrà sòcia de la cooperativa; la qual cosa exigeix que hem de tenir un procés d’acollida perfectament dissenyat perquè aquesta conegui, al llarg del temps i en els moments adequats, el projecte empresarial i les regles de funcionament de la cooperativa; passant per diferents etapes de contractació i, si cal, de soci temporal, fins que després de tota aquesta vivència comuna, i de mutu acord, es decideix formalitzar la seva incorporació. Arribats en aquest moment, el nou soci ja ha de tenir prou coneixement per comprometre el seu esforç a la cooperativa i aquesta haurà d’estar en condicions per donar resposta a les necessitats de feina d’aquesta persona al llarg de tota la seva vida laboral. Així és com treballarem per consolidar el projecte cooperatiu i per posar, permanentment, les regnes de la solució de les necessitats en les persones que les tenen.