La planificació i la intercooperació

Tanmateix, en aquests moments volem incorporar una reflexió que ha de prendre forma durant el que resta de l’exercici perquè, durant el proper any, tingui recorregut dins del pla de gestió. Es tracta de la necessitat de continuar impulsant la intercooperació, un principi molt important per a les cooperatives i que s’ha d’incorporar sòlidament dins la planificació estratègica i, en conseqüència, traduir-lo en accions al pla de gestió.

Segurament, moltes cooperatives ja estan fent activitats d’intercooperació, però ara és el moment de reflexionar, per tal d’avaluar si aquestes activitats estan prou desenvolupades i amb un bon nombre d’empreses actuant-hi o, ans al contrari, podem incorporar més organitzacions dins d’aquesta línia, per tal d’estendre el seu impacte. Altrament, també haurem d’analitzar si podem impulsar noves línies d’intercooperació. En aquest sentit, hem d’ésser exigents, ja que ha de ser una obligació de les cooperatives a fi d’aconseguir una millora en les vendes, les condicions de treball, etc.

Les necessitats de la cooperativa i els seus socis, així com les possibilitats que ens ha obert la regulació del FEPC, establert en la llei 12/2015, ens recomanen i permeten un seguit de possibilitats de col·laboració i cooperació amb altres empreses cooperatives. Doncs bé, ens agradaria que les cooperatives fessin un esforç per assolir un major grau d’intercooperació, avaluant sempre la rendibilitat econòmica i social de les despeses, qualsevol que sigui la font de finançament.

Pensem que hi ha àmbits, transversals a moltes cooperatives, en què encara tenim moltes coses a fer per arribar a nivells òptims de cooperació, com ara: l‘àmbit de la formació, del finançament, de la innovació... És aquí on es pot ajudar a revitalitzar projectes cooperatius que, per diferents circumstàncies, han reduït l’activitat però mantenen un patrimoni que es rendibilitza i genera beneficis. D’aquesta manera, tenint cura permanent d’aquest patrimoni i, salvaguardant la seguretat econòmica i financera de l’entitat, estan en condicions de contribuir cooperant en el desenvolupament del cooperativisme. Altrament, no podem deixar de banda la intercooperació que contribueix directament a la rendibilitat de l’empresa, la qual ha de sorgir del compte d’explotació.

Seguint aquest camí, enfortirem la nostra resposta davant els reptes de desenvolupament sostenible de la societat i seguirem contribuint, des del cooperativisme, a resoldre de manera col·lectiva molts problemes individuals.