Els objectius de desenvolupament sostenible

Durant aquest període de celebració del DIC, volem esmentar que al darrera d’aquest lema hi ha l’impuls emprès per l’ONU i l’agenda 2030, la qual conté els objectius de desenvolupament sostenible, és a dir el full de ruta cap a la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

Altrament, considerem excessiu un horitzó tan llunyà com el 2030 per assolir els ODS i tenim molt clar que el fet de no assolir-los suposa que molts milions de persones continuïn vivint una vida que no arriba als nivells de dignitat propis dels éssers humans. Fer desaparèixer la pobresa i posar fi a la fam, juntament amb la promoció de l’agricultura sostenible i del benestar per a totes les persones garantint-los-hi una vida sana, són objectius que no es poden endarrerir més. Si incorporem altres objectius, com ara la garantia d’una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, juntament amb la consecució de la igualtat de gènere, estem incorporant molts dels valors que formen part de les cooperatives des del moment en què van néixer. La lluita per resoldre aquestes situacions ha estat part important de les preocupacions de les cooperatives al llarg dels anys.

A partir de les primeres conseqüències de la utilització desaforada, ineficient i contaminant dels recursos naturals, ha estat quan la naturalesa ens ha mostrat que, si volem seguir vivint en aquest planeta, l’hem de cuidar. Per això, el cooperativisme, per dur a terme la seva activitat econòmica, també incorpora objectius mediambientals; fins i tot, molts projectes empresos en forma cooperativa els porten implícits en el seu objecte social. Per tant, de forma natural incorporem objectius com el de garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament; l’accés a una energia assequible, segura i sostenible; la construcció d’infraestructures fiables i sostenibles que permetran promoure una industrialització inclusiva, sostenible i que fomenti la innovació.

Òbviament, quan parlem de sostenibilitat, tenim clar que els objectius han de reduir les desigualtats entre els països i dins d’aquests. Per això, si parlem de sostenibilitat social, totes les persones han de poder accedir a l’habitatge i als serveis bàsics i, conseqüentment, estem obligats a garantir models de consum i de producció sostenibles.

L’assoliment de tots aquests objectius tindrà com a conseqüència la consecució d’un creixement econòmic sostenible i, per tant, inclusiu i sostingut, amb capacitat d’arribar a l’ocupació plena i productiva mitjançant la generació de treball digne per a tothom. Aquests objectius, la majoria dels quals, com dèiem, han format part tradicionalment del cooperativisme són determinants per aconseguir societats pacífiques i inclusives, que proporcionin, per a totes les persones, l’accés a la justícia i en les quals seran més naturals les aliances per aconseguir el desenvolupament social. El cooperativisme en forma part.