Cooproute, la ruta europea de la cultura cooperativa

juny WTO  WorldTradeOrganization Aquesta oferta turística transnacional vol reflectir el patrimoni cultural i industrial cooperatiu europeu comú i les tradicions locals; Cooproute busca, d'una banda, diferenciar l'oferta turística europea, així com capitalitzar i donar valor al patrimoni cultural cooperatiu i, de l'altra, contribuir a la regeneració econòmica i creació d'ocupació, a través de la cooperació interregional i transnacional en l'àmbit del turisme.

Cooproute inclourà rutes o itineraris, tant transnacionals com interregionals, que permetran al turisme viatjar d'un país a un altre o dins un mateix país, d'acord amb els llocs d'interès fixats, els quals han de posar en valor i promoure la riquesa del patrimoni cultural i industrial cooperatiu. Enguany, durant la fase pilot, i de posada en marxa del producte, se seleccionaran cooperatives o organitzacions que donin representativitat a tots els territoris que formen part del projecte. Tanmateix, el producte quedarà obert a futures ampliacions, ja que les cooperatives que no s'hagin presentat en la fase de convocatòria o les que, tot i havent-se presentat, no quedin seleccionades es podran integrar durant les posteriors fases d'ampliació. Durant la fase de captació s'han reunit 63 peticions, 11 de les quals són procedents de Catalunya i se situen a les comarques de l'Alt Camp, Urgell, Baix Ebre, Priorat, Berga, Osona, Segarra, Bages i Barcelonès, donant representativitat a 5 de les 7 vegueries actuals. Així doncs, d'aquestes 11 se'n seleccionaran un parell durant la fase inicial i la resta s'incorporaran automàticament a la fase d'ampliació.

A més, les cooperatives catalanes que s'han presentat en la fase de captació, representen una importància territorial molt important, pel fet que el seu patrimoni cultural, en el sentit més ampli, no es concentra a les capitals i principals ciutats de Catalunya que per si mateixes tenen un flux important de turisme; per tant, el projecte Cooproute pot ser una eina capaç d'estendre els beneficis a tota la ciutadania, alhora que pot contribuir a garantir la preservació de les identitats locals fortament lligats a la producció local, industrial i la seva tradició. Amb el projecte es poden generar nous fluxos de turisme, noves feines i línies de negoci, noves indústries culturals i creatives i les oportunitats per al creixement dels territoris. La regeneració de zones industrials amb fins turístics, com el cas del Berguedà, pot ser una alternativa vàlida per evitar el declivi de les zones industrials abandonades que resulta en la pèrdua de llocs de treball, la despoblació i altres conseqüències socials perjudicials.

Altrament, Cooproute té l'ambició de ser reconegut com a Itinerari Cultural Europeu pel Consell d'Europa i persegueix objectius molt ambiciosos, com són: diversificar l'oferta turística a Europa; apostar per un turisme responsable, que aporti valor afegit al nostre territori i que valori el patrimoni cultural comú; posar en valor la contribució del cooperativisme al patrimoni cultural dels països; contribuir a la regeneració econòmica basada en la cooperació interregional i transnacional, així com promocionar el model empresarial cooperatiu i la seva cultura, especialment entre el jovent.

Europa és una important destinació de turisme cultural, compta amb un gran nombre de destinacions clau pel seu interès cultural i un fort flux de visitants nacionals i internacionals motivats culturalment. S'estima que el turisme cultural representa al voltant del 40 % de tot el turisme europeu. La gran varietat del patrimoni cultural europeu -material i immaterial- representa per a la UE i Catalunya un avantatge competitiu important sobre el qual construir una política turística sòlida.

A Catalunya, el turisme és un sector econòmic important, en concret el turisme cultural (incloent el turisme actiu i el de natura) representa el 70% del total i un 8,7% del PIB. Durant el 2013, el flux de turistes ha crescut un 1,2% amb relació al 2012 i la despesa per turista ha augmentat un 10,6%. Al 2013, Catalunya ha rebut 15,6 milions de turistes estrangers i aquest flux ha deixat una despesa, per part dels turistes, de 14.030,4 milions d'euros.

Des de CoopCat creiem que les polítiques turístiques fonamentades en el turisme cultural i responsable poden contribuir a la regeneració econòmica i social de les zones que més pateixen les conseqüències de la crisi. L'anomenat "turisme industrial" és una manera de renovar les zones més afectades, tant econòmica com socialment: es pot assegurar una conversió ràpida de les activitats econòmiques, generar nous ingressos i evitar l'empobriment de la cultura i la identitat local, arrelada en la producció local i la seva artesania. En aquest sentit, els productes turístics que donen èmfasi al patrimoni industrial també tenen un important component "cultural" i donen valor a la cultura catalana i, per tant, a l'europea. En aquest context, el cooperativisme i les empreses cooperatives catalanes tenen un paper estratègic, tant per la història industrial i cultural que han representat pel nostre país com per l'aposta immediata que poden fer pel turisme responsable i cultural.

 

Dades:
balanç 2013 del gestor estadístic de les oficines de turisme, explotades per la direcció general de turisme de la generalitat de catalunya, de l'any 2013. Resum de resultats turístics anuals 2013, de l'observatori d'empresa i ocupació.