Cimera Internacional de Cooperatives 2014: el poder d’innovar de les cooperatives

En aquesta Cimera, s'ha constatat que, durant el 2014, la veu del moviment cooperatiu s'ha fet escoltar amb més força i reconeixement en diverses organitzacions, com ara l'ONU, l'OIT, l'OMS, la FAO i el Banc Mundial.

Des de fa diversos anys, la importància econòmica del cooperativisme està creixent i, actualment, ha assolit xifres destacades com les següents: 2,5 milions d'empreses cooperatives i mutualitats, mil milions de persones sòcies i clientela, 250 milions de llocs de treball, el 12% d'ocupació total del G20 i 3 bilions de dòlars d'ingressos anuals.

L'objectiu que s'ha marcat enguany el moviment cooperatiu, en el marc de la cimera, és el d'innovar més, per tal de contribuir a resoldre tres desafiaments mundials que es consideren molt importants: la seguretat alimentària, l'ocupació i l'accés a l'atenció sanitària i als serveis de salut.
Com a conseqüència d'aquests plantejaments, la Cimera identificà cinc constatacions i els compromisos que se'n deriven:

Aquests compromisos reafirmen la construcció de l'economia local i promouen una economia mundial més estable, més inclusiva i més humana.