Assemblea General de l'Aliança Cooperativa Internacional

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El passat novembre es realitzà l'Assemblea General de l'ACI, durant la qual, a més dels acords ordinaris, es van aprovar una sèrie de mocions que incideixen en aspectes d'actualització del cooperativisme.

Les mocions acordades van ser les següents:

 

Un dels aspectes més controvertits de l'Assemblea ha estat el relatiu a la moció sobre la modificació del 7è principi. Considerant les diferències en els criteris, s'ha optat per posposar la decisió; d'aquesta manera, es manté un procés de consulta, a la base associativa, per donar més temps a la reflexió i debat.
generUn altre tema rellevant ha estat la sostenibilitat, a més de ser un element recurrent en els debats dels últims anys; en l'Assemblea General de 2009, es va debatre com les cooperatives s'enfronten als reptes econòmics, així com als desafiaments més grans: la sostenibilitat i l'amenaça climàtica . Es va aprofundir en la forma en què les cooperatives es poden fer càrrec dels recursos energètics i com poden crear aliances orientades al desenvolupament sostenible.
Durant l'any 2010, les diferents organitzacions de l'ACI van seguir treballant en la mateixa línia i a Europa es van presentar estudis de bones pràctiques per demostrar el potencial de les cooperatives de treball per promulgar el desenvolupament ambiental i sostenible, de com les cooperatives de consum poden impulsar un canvi cap a una producció, distribució i consum més sostenibles, així com la promoció del consum sostenible i responsable educant el col·lectiu de consumidors. En les cooperatives agràries també s'ha treballat per identificar les emissions de carboni associades amb la producció d'aliments, des de la pasta de blat integral a les hamburgueses de menjar ràpid; algunes, fins i tot, han començat a donar aquesta informació en l'etiquetatge d'aliments. Tenint en compte les emissions generades en el cicle de vida del producte (des de les que es generen pels fertilitzants, el combustible i la resta d'inputs que s'utilitzen), de forma genèrica, només el 25% de les emissions produïdes en els països industrialitzats poden atribuir-se a l'alimentació.
Per a la seva banda, als Estats Units, les cooperatives elèctriques desenvolupen la tecnologia de xarxa elèctrica intel·ligent, com a projecte transformador relacionat amb la resolució de l'eficiència energètica de l'ACI.
Com veiem, diferents iniciatives en el mateix sentit, i en línia del que sempre ha estat l'actitud pràctica del cooperativisme, demostren la capacitat per gestionar allò comú en benefici del col·lectiu.
Aquestes experiències pràctiques del cooperativisme permeten incorporar elements tangibles al debat teòric relatiu a la modificació del setè principi sobre interès per la comunitat.