Assemblea General de l'Aliança Cooperativa Internacional

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

El passat novembre es realitzà l'Assemblea General de l'ACI, durant la qual, a més dels acords ordinaris, es van aprovar una sèrie de mocions que incideixen en aspectes d'actualització del cooperativisme.

Les mocions acordades van ser les següents:

 

  • Admissió d'organitzacions mutuals que donin compliment als principis i valors del cooperativisme. La decisió s'ha pres sobre la base de les recomanacions elaborades pel grup de treball sobre mútues de l'ACI. Per consegüent, l'Aliança Cooperativa Internacional considera elegibles, per ser admeses com a membres plens, a aquelles organitzacions mutuals que operen en conformitat amb els valors i principis cooperatius, sempre que cada sol·licitud d'afiliació sigui acuradament examinada, cas per cas, després de consultar amb la corresponent oficina regional i amb l'organització d'integració cooperativa nacional que sigui membre de l'ACI.
  • Es planteja la modificació del setè principi de l'ACI (interès per la comunitat: les cooperatives treballen per al desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus membres). La proposta de modificació rau en ampliar el contingut relatiu a la sostenibilitat, afegint el concepte de 'sostenibilitat ambiental'. Aquesta moció s'ha posposat per a l'Assemblea de Manchester, prevista pel novembre de 2012.
  • S'aprovà la moció sobre proclamar Rochdale com a capital mundial del cooperativisme.
  • S'aprovà la moció sobre el foment de la pau i la cohesió social, destacant la seva importància per a la convivència internacional.
  • S'aprova la moció sobre el foment de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica: utilització sostenible de la fusta i productes forestals.
  • S'aprova la moció sobre convocar l'Assemblea General Extraordinària pel proper novembre de 2012 a Manchester.

Un dels aspectes més controvertits de l'Assemblea ha estat el relatiu a la moció sobre la modificació del 7è principi. Considerant les diferències en els criteris, s'ha optat per posposar la decisió; d'aquesta manera, es manté un procés de consulta, a la base associativa, per donar més temps a la reflexió i debat.
generUn altre tema rellevant ha estat la sostenibilitat, a més de ser un element recurrent en els debats dels últims anys; en l'Assemblea General de 2009, es va debatre com les cooperatives s'enfronten als reptes econòmics, així com als desafiaments més grans: la sostenibilitat i l'amenaça climàtica . Es va aprofundir en la forma en què les cooperatives es poden fer càrrec dels recursos energètics i com poden crear aliances orientades al desenvolupament sostenible.
Durant l'any 2010, les diferents organitzacions de l'ACI van seguir treballant en la mateixa línia i a Europa es van presentar estudis de bones pràctiques per demostrar el potencial de les cooperatives de treball per promulgar el desenvolupament ambiental i sostenible, de com les cooperatives de consum poden impulsar un canvi cap a una producció, distribució i consum més sostenibles, així com la promoció del consum sostenible i responsable educant el col·lectiu de consumidors. En les cooperatives agràries també s'ha treballat per identificar les emissions de carboni associades amb la producció d'aliments, des de la pasta de blat integral a les hamburgueses de menjar ràpid; algunes, fins i tot, han començat a donar aquesta informació en l'etiquetatge d'aliments. Tenint en compte les emissions generades en el cicle de vida del producte (des de les que es generen pels fertilitzants, el combustible i la resta d'inputs que s'utilitzen), de forma genèrica, només el 25% de les emissions produïdes en els països industrialitzats poden atribuir-se a l'alimentació.
Per a la seva banda, als Estats Units, les cooperatives elèctriques desenvolupen la tecnologia de xarxa elèctrica intel·ligent, com a projecte transformador relacionat amb la resolució de l'eficiència energètica de l'ACI.
Com veiem, diferents iniciatives en el mateix sentit, i en línia del que sempre ha estat l'actitud pràctica del cooperativisme, demostren la capacitat per gestionar allò comú en benefici del col·lectiu.
Aquestes experiències pràctiques del cooperativisme permeten incorporar elements tangibles al debat teòric relatiu a la modificació del setè principi sobre interès per la comunitat.