Antonio Cancelo en el primer debat cooperatiu de l’Any Internacional de les Cooperatives 2012

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

En motiu de la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives 2012, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, ha iniciat una sèrie de debats cooperatius amb l'objectiu de visualitzar el cooperativisme i la seva forma de fer empresa. Aquests debats s'anuncien al web elaborat per la Confederació: www.elfuturescooperatiu.coop.

maig2El primer debat, realitzat el passat 13 d'abril a la Casa d’Àsia de Barcelona, centrat en les ‘Amenaces i oportunitats per a una estratègia competitiva’, ha comptat amb les reflexions d'Antonio Cancelo, vinculat al cooperativisme basc, i ha estat presentat pel president del Consell General de Cambres de Catalunya, Miquel Valls.

Antonio Cancelo, experimentat cooperativista del grup Mondragón, va fer una crida a la mobilització de la societat civil i va indicar la importància de centrar-nos en la microeconomia i deixar de banda les grans xifres macroeconòmiques sobre les quals no tenim cap capacitat d'influència. Segons Cancelo, l’esforç s’ha de focalitzar en desenvolupar l'eficiència de les nostres empreses, ja que no es pot sostenir un estat de benestar sense empreses eficients; per això, plantejà quatre eixos de reflexió -el territori, la democràcia, el finançament i la plantilla- sobre els quals el cooperativisme ha de reformular com s’exerciten.

El territori: L'arrelament territorial del cooperativisme, considerat un punt fort, no s'ha de convertir en un punt feble; consegüentment, és necessari que, en moltes localitats, es tirin endavant processos de fusió perquè es pugui donar millor compliment a l'objecte social de la cooperativa. Com a exemple no exclusiu, Cancelo cità el cas de les cooperatives agràries en què la finalitat última és millorar les condicions dels agricultors i això s'aconsegueix millor, en molts casos, mitjançant la fusió de cooperatives. Tanmateix, per dur a terme aquest, i d’altres, processos d’intercooperació que millorin l’eficiència empresarial, cal tenir present que la cooperativa és un mitjà al servei de les persones sòcies i no un fi en si mateixa.

La democràcia: Cancelo indicà que òbviament la sobirania descansa en l'Assemblea, però cal saber triar a les persones més adequades per ser membres del Consell Rector. La major part de les decisions estratègiques es desenvolupen en el si del Consell i, per tant, les persones que el configuren han de tenir un perfil estratègic. Alhora, la cooperativa ha de treballar permanentment aquest perfil mitjançant la formació i la informació. Per això, la formació mai ha de suposar una càrrega i les persones hem d'assumir la importància de la formació permanent, així com la importància de la lectura com a instrument desenvolupador del nostre esperit crític; mitjançant la literatura millorem les nostres funcions laborals i societàries. Des de la Confederació pensem que aquesta reflexió també tindrà un reflex en la legalitat, qüestionant el que sigui procedent o no, a fi d’ampliar el nivell d'autoregulació interna a cada cooperativa.

maig1El finançament: Cancelo va plantejar que resoldre les mancances de finançament que té l'economia social és una prioritat urgent. Des de la Confederació, entenem que el cooperativisme ha de ser capaç de mobilitzar recursos d'estalvi interns i externs, ha de seguir promovent la creació d'entitats financeres que comprenguin el funcionament de les empreses cooperatives i de l'economia social en general, però a més hem de trobar l'adequat encaix legal dels diferents instruments de finançament, en els diferents models d'empreses cooperatives.

Les persones treballadores contractades: en moltes empreses cooperatives hi ha un percentatge de persones treballadores que no són sòcies de l’empresa, a més en alguns dels models cooperatius la propietat de l’empresa està a mans d’associats que no desenvolupen cap activitat laboral dins la cooperativa. Aquests aspectes, ens han de fer repensar la relació de les persones amb la cooperativa.

Antonio Cancelo plantejà aquests quatre eixos de debat que esdevenen molt importants en el desenvolupament de les nostres empreses cooperatives. Al nostre entendre, aquest debat és important si volem convertir el model cooperatiu en un referent en la nova economia on l'activitat econòmica, com a element de generació de riquesa, sigui quelcom diferent a la mera acumulació de diners, ja que es converteix en generador de productes i serveis que, a través del mercat real i no el financer, satisfan les necessitats de les persones.