Xarxa d'innovació en els sistemes electrònics de cooperació financera

 

marcL'exemple més recent el tenim en la crisi financera iniciada el 2007, la qual es va traslladar amb virulència a l'economia real causant dèficits estructurals en la nostra economia i que ens ha portat al dur escenari en què ara ens trobem: alts nivells d'atur, baixos nivells de demanda al mercat intern i, en definitiva, baix índex d'activitat econòmica. Variables macroeconòmiques que si bé, sent optimista, és previsible que evolucionin positivament en els propers anys, no serà en un percentatge suficient com per canviar, a curt termini, la duresa de la situació de la desocupació i el baix consum.

Al llarg de 2013, la fundació holandesa STRO, dedicada a promoure l'activació de mercats locals, va estructurar un projecte a nivell europeu per desenvolupar una experiència que té per objectiu augmentar el nivell d'activitat econòmica, per tal que repercuteixi en la millora dels resultats de les empreses i contribueixi al manteniment i la creació de llocs de treball en les diferents organitzacions adherides; tot això, a través d'un innovador sistema de pagaments i cobraments electrònics dissenyat per a promoure el desenvolupament econòmic local.

L'experiència d'aquesta fundació en la implantació d'aquests sistemes de pagaments i cobraments electrònics ja ha estat testada en diversos països del món, habitualment en economies en recessió, obtenint els objectius fixats sobre l'estímul de l'economia. Ara s'està adaptant a les circumstàncies de Catalunya, a partir del projecte Digipay4Growth 2014-2016 cofinançat per la Unió Europea.

Al nostre país, el projecte el liderem des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya en relació directa amb la Fundació STRO i a través d'una xarxa configurada per diverses entitats, amb el propòsit de configurar un grup heterogeni en el qual es combinin el coneixement i la tecnologia amb l'activitat pràctica. Les organitzacions membres de la xarxa d'innovació, a banda de la Confederació i la Fundació STRO, són la Universitat Pompeu Fabra, Ubiquat, Learning by Doing, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet , l'Ajuntament de Granollers i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

El mateix projecte també s'està desenvolupant a Bristol i a Sardenya. Des del passat mes de gener, a la Confederació hem començat a desenvolupar aquest projecte innovador, de l'àmbit de les xarxes comercials, i que pretén ser un recurs més que oferim per al foment de les nostres cooperatives i dels territoris on aquestes s'ubiquen.

Amb aquest servei financer, el qual utilitzarà les possibilitats que avui ofereix la tecnologia (banca online amb canals de pagament sms i app), pretenem implantar aquest sistema de cobraments i pagaments digitals, en una primera fase, a les empreses i, en una segona fase, a persones particulars i en administracions locals com a política de promoció econòmica.

Sobre la base del que indicàvem a l'inici de l'article, amb aquest sistema es pretén també dotar als diners de la funció essencial (mitjà d'intercanvi) perquè faci augmentar la velocitat de circulació i, per tant, l'activitat econòmica mútua entre les participants. En una economia escassa de finançament i fregant la deflació, com l'actual, busquem millorar l'activitat econòmica i, consegüentment, la creació d'ocupació a partir de l'estímul de la demanda interna i de la promoció del comerç local.

El factor que determinarà el bon funcionament d'aquest sistema és la fluïdesa en la circulació dels diners; és a dir, serà essencial la diversitat d'empreses que formin part de la xarxa perquè en el seu conjunt representin a una gran diversitat de productes i serveis que estimulin l'intercanvi i la cooperació entre elles, evitant així l'acumulació (no utilització) dels diners.

El sistema tecnològic que es pretén implantar reuneix tots els requisits de garantia i seguretat i permet l'establiment de diferents esquemes de governança, els quals poden donar lloc al desenvolupament de polítiques d'estímul econòmic a nivell micro. Així mateix, es pretén implantar elements que permetin la generació de crèdit mutu entre les empreses participants, per tal de reduir els costos financers i, alhora, estimular el comerç entre elles. És a dir, el sistema es basarà en la millora de l'accés a un crèdit intern condicionat a comprar dins la xarxa d'empreses adherides.

En aquests moments, estem en la fase inicial del projecte i en breu haurem de mobilitzar un gran nombre d'empreses perquè s'incorporin a la xarxa i es puguin construir els diversos sistemes electrònics sòlids, amb l'objectiu també que al final del període finançat per la UE i amb l'experiència adquirida, s'hagi consolidat un nou servei de cobraments i pagaments que compleixi les condicions de seguretat i estabilitat que tot intercanvi monetari precisa.