Un marc legal al servei de les persones i les seves necessitats

 

junyLa realitat és que quan s'analitzen les dades i veiem que es preveuen, a l'estat espanyol, caigudes del PIB de més de l'1,5% i augments del nivell de desocupació de fins el 27 i 28%, tenir l'expectativa que pugui haver correccions significatives en pocs mesos o fins i tot anys denota un gran optimisme, quasi bé "suïcida", que exerceix un efecte negatiu, ja que no ajuda a activar tots els ressorts personals per treballar, des de l'empresa, pel canvi d'aquesta situació.
Hem de ser conscients que les xifres macroeconòmiques no tindran un reflex significatiu en l'ocupació en diversos anys i recuperar els més de nou-cents mil aturats que hi ha a Catalunya, és una tasca que ens portarà molts anys, fins i tot caldrà crear noves estructures econòmiques per poder reubicar aquestes persones desocupades.

Per tot plegat, les empreses cooperatives tenim un repte important davant aquesta situació. Les cooperatives existents, per bé que poden crear llocs de treball, el seu objectiu principal serà mantenir-se en el mercat i, per això, aprofitaran qualsevol increment de vendes per intentar millorar la seva productivitat i, en la mesura del possible, intentaran recuperar la capacitat econòmica perduda. Tanmateix, la recerca de nous mercats i noves activitats poden provocar noves contractacions, principalment del col·lectiu de joves.

Per tant, la creació d'ocupació vindrà dels nous projectes que siguem capaços de posar en marxa i dels nous projectes que s'incorporin al cooperativisme. En aquest sentit, des de que s'ha iniciat el procés de revisió de la llei de cooperatives, un dels aspectes que més preocupa a les entitats representatives del moviment cooperatiu és aconseguir que la llei tingui un adequat nivell de flexibilitat, amb capacitat de donar cabuda a tots els models cooperatius, actuals i potencials, així com aprofundint en el valor de la democràcia a l'economia.

Com diuen molts investigadors del cooperativisme, si alguna cosa caracteritza la cooperativa és la gestió democràtica i no tan d'altres característiques que, si bé són importants i, fins i tot, determinants per al desenvolupament d'alguns projectes, no han de ser universals. Per això, es planteja l'objectiu que el marc legal de les cooperatives sigui accessible i comprensible per a totes les persones que treballen en els processos de creació i assessorament de projectes empresarials.

En la mesura que tinguem una legalitat flexible i escassament complexa, el cooperativisme estarà més integrat a la societat i augmentarà exponencialment la seva capacitat d'influència. La capacitat transformadora del cooperativisme està més relacionada amb la nostra capacitat de posar en marxa projectes vinculats a les persones i al territori, que no pas en la realització d'un discurs romàntic que la societat valora i aplaudeix, però no practica.

Tenim el repte d'elaborar una llei que sigui fàcil de comunicar i gestionar, fàcil de portar a la pràctica. El cooperativisme no és complex, ja que ha assolit alts nivells de desenvolupament en èpoques en què els coneixements, aparentment, eren menors als actuals; tanmateix, la lectura i aplicació que se'n feia de la filosofia cooperativa en el desenvolupament de les activitats econòmiques tenia més present, durant la vida de la cooperativa, les necessitats de les persones i dels territoris.

És evident que, els que estem en el cooperativisme, ja estem convençuts i serem capaços de desenvolupar el nostre projecte empresarial indistintament els marcs normatius del moment, per tant hem de ser curosos amb qui ha d'enfrontar nous reptes de creixement per assolir la dimensió que els exigeix el mercat on operen, amb l'objectiu de seguir sent un agent actiu i no perdre múscul cooperatiu i, alhora, també hem de ser curosos per atraure a les noves organitzacions.
Avui, les necessitats són immenses i per això, la capacitat del cooperativisme per atraure a les noves organitzacions que es creen, dependrà de la nostra capacitat d'obrir-nos, fer-nos entendre i desenvolupar una llei que doni resposta a les necessitats de totes les persones i de les organitzacions que es creen, per tal que, a partir d'ara, ens enlluernin també les nostres pròpies experiències i no només les d'altres països.