Un cicle de debats orientat a les empreses cooperatives del segle XXI

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

En motiu de la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives, proclamat per l’ONU pel 2012, la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, organitzà, des d’abril a novembre, un cicle de debats cooperatius centrats en diversos temes d’interès socioeconòmic i conduits per ponents de reconeguda trajectòria en els seus camps professionals, parlem dels experts Antonio Cancelo, Oriol Amat, Salvador Alemany, Josep Santacreu, Gorka Knörr, Ramon Tremosa i Cristóbal Colón.

Els àmbits de debat tractats permeten que les empreses cooperatives tracin una trajectòria estratègica sostenible per convertir-se en un referent en la nova economia, on l'activitat econòmica, com a element de generació de riquesa, sigui quelcom diferent a la mera acumulació de diners. Les cooperatives han de fer valer el seu paper d'empreses generadores de productes i serveis, les quals generen riquesa en l'economia real a través del mercat per satisfer les necessitats de les persones, ja que només amb empreses eficients farem sostenible l'estat del benestar.

L'eficiència empresarial, doncs, passa per reformular com s'exerciten els eixos de la territorialitat, la democràcia, el finançament i les persones amb qui ens relacionem, tenint present que la cooperativa és un mitjà al servei de les persones sòcies i no un fi en si mateixa.

gener

Sobre aquests eixos, tots els ponents coincidiren en la importància de redefinir la territorialitat de la nostra activitat econòmica, tant per superar les barreres del creixement empresarial com per contribuir realment a la reactivació econòmica de Catalunya i, per tant, de la societat catalana. Un element de territorialitat, pot ser potencialitzar la internacionalització de les empreses, ja que aquesta aposta és clau per sobreviure en el context del món globalitzat.

Tanmateix, qualsevol de les vessants que apliquen a les empreses cooperatives (vessant empresarial i vessant cooperativa), com en qualsevol empresa, requereix una certa dimensió -no quant a tamany, sinó pel que fa a capacitats-, que permeti fer efectiu el creixement. Alhora, hem de sumar més factors, els quals no només ens permetran créixer, sinó que ens permetran ser sostenibles en les formes i en el temps: incorporar polítiques de responsabilitat social, ser prudents, controlar els costos, fer brotar l'avantatge competitiva, treballar per la qualitat dels productes, apostar per les persones i la professionalitat, cooperar entre empreses i, entre d'altres, invertir en I+D.

Si analitzem el nostre entorn, podem copsar que l'impacte de la globalització econòmica, per bé que és imparable, brinda grans oportunitats. En aquest context, com a territori tenim verdaderes potencialitats que, de forma natural, poden contribuir al creixement econòmic i al sorgiment de noves empreses. Les possibilitats logístiques, amb l'esperat corredor del mediterrani, els ports catalans i l'eix ferroviari són una porta al creixement de la societat catalana, en l'àmbit internacional i en el nacional. Amb això, hem de sumar els actius valuosíssims de què disposem com a país per ser permanentment competitius en el món: la situació geogràfica, la capacitat productiva i innovadora i el tarannà lluitador i de supervivència de la societat.

En el camí de mirar endavant i treballar el futur, hem de ser conscients que les empreses del segle XXI tenim l'obligació ètica d'assumir protagonismes com a actors econòmics i socials. D'una banda, l'empresariat, acompanyat d'una actitud d'empènyer endavant, ha d'aportar projecte i actitud, talent, els elements físics necessaris i la capitalització que requereixi. De l'altra, hem de dotar els projectes d'ànima, ja que els valors morals i ètics i la humanitat són capacitats potencials que permeten un desenvolupament en les claus de gestió exigides pels nous temps.
Per últim, tot i assumir la nostra part de corresponsabilitat en la reactivació econòmica, calen mesures d'estímul, de gestió d'expectatives, de proactivitat en la inclusió activa de persones excloses, així com d'impuls en la demanda i els recursos de la col·laboració público-privada. A més, per desenvolupar amb èxit les empreses del segle XXI, cal que les escoles de negocis transmetin els valor del cooperativisme i la forma cooperativa i que en els factors clàssics de producció -terra, capital i treball- incorporin un quart factor que és el que determina el futur i que, a més, aporta el cooperativisme, parlem del model de gestió.

Esperem que aquesta reflexió, la qual recull les principals conclusions dels debats realitzats, contribueixi a dibuixar el nou paradigma empresarial en què les empreses cooperatives han de ser motor econòmic imprescindible.