Reflexions per a l’any 2015

octubreEn contraposició a això, el ritme de creació de llocs de treball ha sigut molt positiu. Hem superat els nivells d'ocupació de l'any 2009 i estem per sobre dels 42.000 llocs de treball a les empreses cooperatives de Catalunya.

Aquestes dades mostren una situació dual, ja que la creació d'ocupació contrasta amb la quantitat de cooperatives que operen a Catalunya. Durant el primer semestre d'enguany, el nombre de societats cooperatives ha disminuït: tenim 4.607 cooperatives, de les quals 3.055 estan adscrites al règim d'autònoms de la seguretat social i 1.552 al règim general. Aquestes dades indiquen que en un any han desaparegut 123 societats cooperatives. Tanmateix, durant el mateix període, el nombre de persones ocupades a les cooperatives ha crescut en 4.226 llocs de treball, fins arribar a una ocupació de 42.203 persones.

Així és que, s'està produint un creixement en la dimensió de les empreses cooperatives, tant pel que fa a les cooperatives del règim d'autònoms (mitja de 4 persones treballadores) com pel que fa a les que estan al règim general (mitja de 19,2 persones treballadores). El creixement d'ocupació es produeix al sector serveis i, fonamentalment, a les cooperatives que tenen una mida superior a 250 persones, que acumulen vora del 70% de l'increment, tot i que també es crea ocupació a les d'una mida intermèdia d'entre 51 i 100 persones i a les que tenen entre 11 i 25 persones. Observem un canvi que hem de veure si es consolida.

No obstant això, aquest quadre de creixement de l'ocupació es desenvolupa en un entorn macroeconòmic difícil. L'economia continua oferint-nos unes dades molt febles, on destaquem l'alt nivell d'atur, el deute públic que ja ha superat amb escreix el bilió d'euros i possiblement arribarà al 100% del PIB abans de final d'any i la balança comercial que enguany és deficitària. Les dades positives són que els tipus d'interès disminueixin, el crèdit s'obre un xic i l'euro s'afebleix respecte el dòlar, cosa que pot suposar una millora de la balança comercial de cares el 2015 que, juntament amb la baixada dels costos interns conseqüència de l'evolució de l'IPC, hauria de permetre el canvi respecte del dèficit comercial de 2014.

Aquest quadre macroeconòmic porta al govern de l'estat espanyol a continuar dient, igual que l'any passat, que deixem la crisi enrere. Però la situació no ofereix canvis substancials. Per tant, aquesta afirmació pot ser certa i ens confirma el que ja des de 2009 algunes persones van dir i és que aquesta situació econòmica és la que tindrem durant molts anys.

Consegüentment, el context en què ens desenvoluparem el 2015 continuarà sent molt agressiu. Per aquest motiu insistim, una vegada més des d'aquestes pàgines, que les empreses cooperatives han de considerar el mercat mundial de forma natural. En aquest entorn de mercat, les cooperatives podran desenvolupar més sòlidament el seu projecte empresarial i crearan ocupació.

En el marc del programa Aracoop, s'han desenvolupat accions que han proporcionat més capacitats, eines i recursos per a la planificació i un dels aspectes més importants és incorporar-los en la gestió de l'empresa. Aquestes eines de planificació i control ens permetran ordenar els objectius empresarials i alinear-los amb l'equip humà per garantir-ne el seu assoliment.

La planificació anual permet elaborar una diagnosi precisa de les diferents variables en què la cooperativa es juga el seu futur: les persones, el mercat, les compres i el procés productiu, així com la incidència que totes aquestes tindran en els resultats i en l'evolució financera de l'empresa. Consegüentment, la planificació pot constituir un pilar fonamental en la gestió participativa i en la democràcia dins la cooperativa.