Projecte d'una dècada cooperativa

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

En l'Assemblea General de l'Aliança Cooperativa Internacional, celebrada a Manchester el passat mes de novembre, es presentà l'esborrany del projecte 'Una Dècada Cooperativa', on es recullen els trets fonamentals que han de desenvolupar les cooperatives per aprofitar les oportunitats que s'obren per a la propera dècada.

El document, que s'ha elaborat de manera molt interactiva entre diferents persones i agents del cooperativisme, considera que el cooperativisme es troba en una cruïlla de camins en la qual, per ocupar el lloc que li correspon en l'economia mundial, ha ser capaç d'utilitzar tot el seu potencial i explotar els nous models de gestió, i consta de cinc capítols:

  • Participació: elevar a un nou nivell la participació dels membres i el sistema de gestió.
  • Sostenibilitat: posicionar les cooperatives com constructores de la sostenibilitat.
  • Identitat: consolidar el missatge cooperatiu i definir la identitat de les cooperatives.
  • Marc jurídics: garantir marcs jurídics que donin suport al creixement cooperatiu.
  • Capital: obtenir capital fiable per a les cooperatives a la vegada que es garanteixi la gestió per part dels membres.

abrilEl document, que anirà incorporant idees que el perfeccionin durant el 2013, planteja que els elements característics de la identitat cooperativa s'han de tenir en compte en l'elaboració dels marcs jurídics, ja que, entre els diferents models d'organització, només les cooperatives posen els recursos econòmics sota el control democràtic; el model cooperatiu és una manera comercialment eficaç i efectiva d'emprendre activitats empresarials, el qual té en compte una major proporció de necessitats humanes i valors en la presa de decisions.

També planteja que, per mantenir-se al dia en un món que es transforma ràpidament, és essencial que els ciutadans mostrin cada vegada més iniciativa, esperit emprenedor i vocació cooperativa per fer front als inevitables reptes socials i mediambientals que ens afecten com a comunitat global. Per això, la prioritat principal és aconseguir que moltes més persones es familiaritzin amb les empreses cooperatives, aportant-los els instruments i el suport necessaris per crear, finançar i consolidar cooperatives sostenibles.

Les cooperatives són millors perquè permeten la participació de les persones a través de la propietat, el que fa que siguin inherentment més atractives, més productives, més útils i més rellevants en el món contemporani. La proposició cooperativa davant el món d'avui s'examina a través de la identitat, la qual es vincula amb la participació i la sostenibilitat i a més ha de caracteritzar el tipus de capital emprat per finançar les cooperatives.

En el projecte, la necessitat de construir identitat cooperativa és un element molt important i estableix que els mecanismes per fer-ho són l'aprenentatge de les tradicions i idees cooperativistes, les quals han de ser incloses en els programes educatius a tots els nivells. Cal explicar la identitat cooperativa als futurs líders, en les escoles empresarials i òrgans professionals. Cal impulsar i estendre la investigació i el desenvolupament de teories, coneixement i idees, fomentant la col·laboració entre els col·lectius de directius, professionals i personal acadèmic.

Per últim, també considera important supervisar la recepció dels missatges cooperativistes per part del públic, així com reforçar la solidaritat entre cooperatives, animant a les més grans a reservar part dels seus beneficis per donar suport al desenvolupament de cooperatives noves.

Si bé el document és molt més ampli, aquestes línies pretenen donar a conèixer el camí que prenen les reflexions que es fan des de les organitzacions cooperatives, amb l'objectiu que el cooperativisme pugui complir la funció social que la societat demana i contribueixi a ser un element dinamitzador de la mateixa, amb l'objectiu que les persones prenguin protagonisme en la solució dels seus problemes i siguin recolzades, mitjançant legislacions apropiades, pels poders públics dels que s'han dotat en la societat en què viuen.