Les empreses d’alt creixement i les barreres que les limiten

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Amb un flux d'assistència important, els debats cooperatius, iniciats al mes d'abril amb la intervenció d'Antonio Cancelo –a la qual vam fer referència en el número 354 d'aquesta revista–, han tingut una bona continuïtat durant els mesos de maig i juny.

Aquests darrers debats van ser protagonitzats per Oriol Amat, reconegut catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la UPF, i Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement de la Generalitat de Catalunya i d'Abertis.
juliolEn el debat del maig, Oriol Amat es va centrar en les característiques i les necessitats de les empreses d'alt creixement, les quals van ser definides a través de les claus que poden garantir la supervivència de l'empresa: la satisfacció de la clientela, la prudència en la inversió, el finançament, el control de costos i l'avantatge competitiu.
Amat va indicar que aquestes empreses, quan arriben a desenvolupar-se, al voltant del desè any, generen nous llocs de treball i creixen exponencialment en vendes. També va afirmar que les empreses d'alt creixement aposten més per les persones (formació, retribució variable, etc.), en els processos es decanten per millorar la qualitat dels productes i dediquen més recursos a R+D i a internacionalitzar-se; en conseqüència, tenen més rendibilitat perquè reinverteixen en lloc d'especular.
Tanmateix, Amat considera que cal implantar canvis importants. D'una banda, perquè en les escoles de negocis s'han de transmetre els valors del
cooperativisme i la forma d'empresa cooperativa i, d'altra banda, perquè és necessari simplificar els tràmits per crear una empresa a Catalunya, ja que hi han països on es pot crear una empresa en dotze hores i per internet.
Finalment, Amat va dir que per a Catalunya és important tenir un sistema fiscal diferent de l'actual, un amb el qual es pugui crear ocupació i aplicar polítiques actives en condicions.
En el tercer debat, celebrat el passat juny, Salvador Alemany va exposar, a través d'un debat centrat en com superar les barreres que limiten el creixement de les empreses, els aspectes clau que des de l'administració, però també des de l'empresariat, s'han de desenvolupar perquè les empreses puguin créixer.
Alemany considera que cal consolidar les reformes per mitjà de la recuperació de la competitivitat, potenciant la internacionalització i apostant per la dimensió. També va afirmar que l'Estat espanyol, en conjunt, té una competitivitat limitada, ja que el 40% de la producció susceptible de ser exportada entra en competència directa amb la producció dels països emergents, i, consegüentment, cal retallar aquest percentatge.
Per a Alemany és important adoptar una actitud de pensar endavant i no comparar l'activitat amb les xifres assolides anys enrere, sinó establir un projecte per al futur i comparar-lo amb els objectius d'aquest. Nous projectes en què la dimensió és important.
Aquest concepte de la dimensió el defineix també com a capacitat, ja que la dimensió, com va afirmar Alemany, es pot adquirir de moltes maneres, com ara col·laborant entre empreses.
Va dir també que, a curt termini, cal plantejar mesures dirigides a la inclusió activa de persones excloses. Se sap que la crisi ha causat l'exclusió, i per això cal ser actius en solucionar aquesta exclusió, ja que aquesta, alhora, també està sent la causa dels problemes de la recuperació.
Alemany, finalment, va comentar que també cal un estímul de l'activitat econòmica, tot impulsant la demanda i el recurs de la col·laboració publicoprivada.
Per a la seva banda, l'empresari, sigui en la forma jurídica que sigui, ha d'aportar projecte i actitud, talent, els elements físics necessaris i la capitalització que es requereixi: hem de definir què sabem fer, tenir visió a mitjà termini i a llarg termini, però també visió global i projectes de creixement.
En les reflexions que sorgeixen en els debats, des del cooperativisme considerem que, per ser protagonistes en la millora de la condició de vida de les persones que vivim a Catalunya, les cooperatives tenim un important repte, al mateix nivell que la resta de les empreses. Tanmateix, per a això les cooperatives tenim un clar avantatge competitiu basat en el compromís, la transparència, l'arrelament al territori i la democràcia.
Les empreses i les persones que vivim a Catalunya hem d'agafar una actitud positiva i desenvolupar estratègies per consolidar les nostres empreses, actuant amb criteri en l'àmbit del consum i sense estalviar esforços en la internacionalització de les nostres empreses.