Les cooperatives a l'avantguarda de la recuperació

febrerSi fem una anàlisi sobre l’evolució de l’ocupació al llarg d’aquest anys, des de que va començar la crisi, veiem que de forma sostinguda el cooperativisme, quasi bé sempre, ha ofert unes dades més positives, o menys negatives, que la resta d’empreses. Això diu molt sobre el funcionament dels mecanismes de defensa de l’ocupació dins les empreses cooperatives, ja que els socis, atenent a la tradició del cooperativisme, han posat a les persones que treballen per davant de la resta d’interessos, encara que, defensant també la pervivència de l’empresa i el compliment de l’objecte social, segons sigui el per què d’aquesta cooperativa o la seva branca. Podeu veure una anàlisi exhaustiva d’aquesta evolució en el post publicat en el web del programa aracoop: www.aracoop.coop.

Igualment, al llarg d’aquests anys, hem viscut el fet de la creació de cooperatives de manera positiva: ha continuat obeint a la solució de necessitats socials de col·lectius petits o més grans i aquest contacte amb la realitat les ha fet també més resistents. Considerem que és per aquest motiu que tenen un millor comportament respecte del conjunt de les empreses en quant a supervivència, com s’indica a l’article abans citat: “en el període 2009-2013, la supervivència mitjana de les cooperatives catalanes al primer any és d’un 92,84%, superior a les del conjunt d’empreses espanyoles (del 79,9%)” i “al cinquè any de vida, la supervivència és d’encara un 79,91%”, en tant que respecte a la taxa de supervivència del conjunt de les empreses podem dir que el 50% no superen el cinquè any de vida.

A més de la importància d’aquests dos fets -augment de l’ocupació i alts nivells de supervivència- veiem que, de mitjana, el nombre de persones que treballen en una cooperativa és més gran. Si al 2007 la dimensió mitjana d’una cooperativa era de 7,5 persones, avui és de 10,4. Per tant, s’està produint un cert canvi en les cooperatives: les micro-cooperatives es van transformant en petites i mitjanes empreses. Evidentment, aquest canvi afegeix complexitat a la gestió però, a la vegada, aquest enfortiment els ha de permetre aconseguir reptes majors i nous, per si mateixes o mitjançant les relacions amb altres cooperatives, com són: l’enfortiment individual i col·lectiu, la intercooperació per formar-se, per finançar-se, per vendre nous productes, la intercooperació per fer grup.

No tenim un coneixement profund, basat en estadístiques públiques, dels aspectes que han canviat en les cooperatives durant aquest temps, però el que veiem de les cooperatives amb les que ens relacionem més sovint és que han treballat molt en l’enfortiment dels sistemes de gestió. Es van incorporant, cada vegada de manera més generalitzada, als nous mercats geogràfics; aprofundeixen en els sistemes de millora de la conciliació familiar i personal, de la millora mediambiental i, en definitiva, han sabut incorporar aquests objectius dins dels seus sistemes de gestió, projectar-los a la millora de la rendibilitat; evidentment amb molta feina, esforços i sacrificis. Com s’esmenta en l’article que us comentàvem, “aquest conjunt de dades posen de manifest que les cooperatives, lluny de la imatge que sovint se’n té, d’empreses febles, de gestió lenta i difícil i poc professionals, es mostren com empreses dinàmiques, que s’adapten millor que el conjunt del sector productiu als canvis de l’entorn i que tenen sens dubte un millor comportament en termes d’ocupació. Per tots aquests motius, les cooperatives es col·loquen a l’avantguarda de la recuperació”.

Les cooperatives que han superat la crisis i les noves cooperatives, tenim aquesta responsabilitat de continuar creant ocupació, ja que aquest és un dels elements fonamentals de l’estat de benestar. Qualsevol plantejament de benefici social passa per la recuperació de l’ocupació, qualsevol plantejament de qualitat de vida de les persones passa per l’ocupació de qualitat i al cooperativisme hem de seguir treballant amb la mateixa intensitat que fins ara i en aquesta direcció.