La internacionalització de les cooperatives

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

No diem res de nou quan insistim, una vegada més, en la cruesa de la nostra situació econòmica.
Afavorir una sortida de la crisi amb una disciplina fiscal que condemna a alguns estats europeus i a moltes de les economies més febles, té uns efectes molt durs per a gran part de les famílies, ja que després de 3 anys, des que la crisi va començar a afectar l'ocupació, s'han anat esgotant els recursos d'estalvis familiars, perquè la xacra de l'atur ha tocat a un o diversos dels seus membres. S'acaben les reserves.

Què significa això en la nostra economia? Doncs, que durant anys la demanda interna estarà molt deprimida.
Sens dubte, des d'una perspectiva social, s'està agafant el pitjor dels camins cap a la resolució de la crisi econòmica.
I mentrestant, què es pot fer? Quin serà el camí que han de recórrer les empreses? Fonamentalment, les empreses, sigui quina sigui la mida i el sector en què desenvolupin l'activitat, estan obligades a recórrer el camí de la internacionalització. Hauria estat desitjable que aquest camí s'hagués començat, de manera generalitzada, ja fa uns quants anys, quan les coses anaven bé, però són escassos els exemples d'empreses que han exportat percentatges significatius de la seva producció. Les empreses exportadores, de manera generalitzada, s'estan defensant millor i en alguns casos estan generant llocs de treball.
En l'àmbit cooperatiu català també hi ha empreses exportadores, en tots els sectors, elles ens han de servir de guia per animar-nos a fer un camí que totes poden tirar-lo endavant.
febrerRecentment, la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha assistit en una trobada institucional i empresarial a Tànger, Marroc; allí, diverses empreses cooperatives catalanes van assistir a jornades de treball, organitzades per un equip de professionals marroquins, el qual s'ha creat com a conseqüència de l'activitat realitzada per la Xarxa cooperativa GEDI (és un treball difícil, el que estan realitzant aquests professionals de Gedi, però sostingut en el temps, de manera que, amb seguretat, donarà fruits). Però no és l'única experiència, anteriorment, entre Catalunya i les regions de Llenguadoc - Rosselló i Migdia Pirineus, es van establir contactes amb cooperatives i organitzacions cooperatives del sector de treball associat i del sector agrari dels respectius territoris.
Cal tenir present que l'Arc Mediterrani és un territori natural per a la interrelació, intercooperació i internacionalització de les cooperatives catalanes; en el qual trobem diversos agents econòmics que desenvolupen la seva activitat al servei de l'empresa.
A començaments de febrer, un grup de cooperatives de Romania ens visitarà a Barcelona, per buscar les possibilitats d'establir contactes amb cooperatives catalanes i unir esforços per internacionalitzar els productes cooperatius. Igualment, un grup de cooperatives agràries visitarà properament les cooperatives de Trento, per veure l'organització cooperativa d'aquest territori, en què destaquen experiències cooperatives d'èxit en l'àmbit de la comercialització de productes a nivell del mercat europea.
A Catalunya, comptem amb una gran eina: ACC1Ó. És un organisme públic que dóna suport a l'empresa en la valoració del seu potencial exportador, l'ajuda a desenvolupar el camí cap a l'exportació considerant totes les fases de l'activitat: iniciació, expansió i consolidació. Per dur a terme la seva funció, ACC1Ói desenvolupa diversos programes, des de la captació d'inversions estrangeres per a Catalunya, fins a diversos programes de suport a la internacionalització de l'empresa: iniciació a l'exportació, consolidació internacional, xarxa a l'exterior, internacionalització de la tecnologia, contractació pública internacional i cooperació internacional.
Des de l'estat espanyol, l'organisme que ajuda a les empreses és l'ICEXii. En la seva pàgina web es detalla un gran nombre d'ajuts que l'empresa exportadora pot aprofitar.
La internacionalització està molt vinculada a la innovació; són dues estratègies de desenvolupament empresarial que es retroalimenten, ja que en el mercat trobem nous competidors, que fan coses diferents i de forma diferent, cosa que ens ajuda a realitzar un desenvolupament del nostre producte o servei . D'altra banda, algunes empreses han desenvolupat productes o processos innovadors, que els donen un avantatge competitiu en el mercat; aquestes empreses poden aconseguir ampliar el seu mercat potencial a través de l'exportació.
Avui, la internacionalització de l'empresa és una obligació i una necessitat per a la supervivència, si bé cal gestionar-la amb saviesa, per això és recomanable que les empreses es recolzin en els instruments que les administracions han creat.

 


 

i Enllaç a l'apartat sobre internacionalització d'ACC1Ó: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio
ii Enllaç a la pàgina web de l'ICEX: www.icex.es