La gestió cooperativa i el futur sostenible

marcAquest lema ens parla també de la necessitat de dirigir l’empresa. El poder d’actuar exigeix gestionar i això vol dir que la cooperativa, conscientment, ha d’anar cap a la sostenibilitat, cosa que exigeix que els òrgans de govern de l’empresa s’alineïn en aquest sentit. Conseqüentment, és imprescindible que la cooperativa escrigui què vol fer i després ho desenvolupi: estem parlant de la planificació de la gestió. La cooperativa, permanentment, ha de desenvolupar les eines de gestió considerant, en primer lloc, la planificació estratègica i la planificació de gestió anual com a elements bàsics i, en segon lloc, desenvolupar noves eines que podem considerar com a elements que desenvolupen línies dins aquestes dues eines principals de gestió. Estem parlant del pla d’acolliment de socis, del pla d’igualtat, del pla de comunicació interna i externa, de la mesura dels nivells de satisfacció de les persones, del pla de formació i tot un seguit d’eines que haurem de desenvolupar en la mesura que sigui necessari. A vegades, aquestes eines no han de ser necessàriament documents independents, sinó que poden integrar-se al pla de gestió si la cooperativa és de petita dimensió. Amb totes aquestes eines conduïm la cooperativa i sempre les hem de pensar en clau de sostenibilitat, ja que la gestió ha de ser sostenible en les tres vessants: persones, medi ambient i economia.

Fa relativament poc temps, el 2014, l’ACI va organitzar el Dia Internacional de les Cooperatives sota el lema “La sostenibilitat cooperativa: les empreses cooperatives aconsegueixen el desenvolupament sostenible per a tothom”, però veiem que el canvi climàtic segueix el seu curs, degradant el medi ambient i l’economia, aquests últims anys, també ha seguit evolucionant molt negativament; ambdues estan aconseguint que els nivells d’empobriment i les desigualtats segueixen creixent. Per tant, es fa necessari insistir, de manera més global, en la sostenibilitat. No parlem només d’una sostenibilitat local relacionada amb el medi ambient, sinó que parlem també d’una sostenibilitat de les persones i ambdues, persones i natura, considerades globalment, estem al món; això, ens porta a conduir la cooperativa en la producció i en el consum, així com impulsar la sostenibilitat global a l’entorn local de la cooperativa.

Definitivament, si la cooperativa vol anar cap a un futur sostenible a nivell global, ha de preveure’l i després serà responsabilitat dels òrgans de govern de l’empresa, en els respectius nivells de responsabilitat, exigir el compliment d’aquests plans i, si més no, avaluar les desviacions a fi de realitzar els ajustos necessaris, per tal d’assegurar-nos que se segueix el camí desitjat. És la manera d’aportar, al món, el nostre gra de sorra a la sostenibilitat.
Aprofundirem, al llarg dels propers mesos, sobre el desenvolupament del lema de l’ACI, que combina la voluntat d’actuació amb la sostenibilitat. Però, aquesta vessant de voluntat d’anar, per a nosaltres, és sinònim de planificar, gestionar, conduir, la qual cosa és també el punt en què neix la gestió democràtica. Per tant, tornem a identificar la sostenibilitat amb els principis cooperatius, on té el major grau d'expressió en el principi que vincula la cooperativa a la comunitat on neix i es desenvolupa; en aquesta comunitat, la sostenibilitat social i mediambiental protegeixen el desenvolupament per no comprometre la capacitat de les generacions futures.

Amb tot, l’ACI ens empeny lluny, clarament exigeix un futur sostenible. No només dins de l’àmbit de la cooperativa, ni tan sols de la seva comunitat, no. Ens indica que hem de construir un futur sostenible, en general, al món i això vol dir que la cooperativa ha de treballar per la sostenibilitat social i mediambiental al món; entre d’altres, perquè la dimensió del problema social i mediambiental ho exigeix i ja anem fent tard, per a les persones i la natura.