La creació de cooperatives al 2015

01 generConsiderem que la creació de cooperatives és un indicador molt important per mesurar la salut del cooperativisme, que potser no té un gran impacte inicial en la creació d’ocupació, però és la base sobre la que s’han de fonamentar els increments futurs.

Pel que fa a la composició d’aquesta xifra global, trobem la prevalença de les cooperatives de treball associat que arriba al 78,15% del total de cooperatives creades, fins i tot hem de remarcar que vuit d’aquestes cooperatives s’han creat amb dues persones sòcies fundadores. Ara bé, aquesta xifra si la comparem amb l’any 2014, observem que ha disminuït, ja que l’any passat es van crear 98 cooperatives de treball associat. Per bé que el municipi de Barcelona és on més cooperatives de treball han nascut, podem dir que aquesta creació afecta gairebé a totes les comarques de Catalunya.

Percentualment, el segon grup més important de creació de cooperatives és el de serveis, aquest any s’han creat 10 cooperatives d’aquesta branca i una d’elles ha nascut amb dues persones sòcies inicials; per tant, des de l’aprovació de la llei 12/2015 s’han constituït 9 cooperatives amb dues persones sòcies. Encara que és important el nombre de cooperatives de serveis creades, tampoc arriba al nivell del 2014, ja que aquell any, de serveis, es van crear 11 cooperatives.

Respecte a la resta de branques, crida l’atenció que el tercer lloc és per a les cooperatives d’habitatges, se n’han creat 5, en tant que l’any passat no se’n va crear cap. Pot ser que el sector de l’habitatge s’ha començat a activar i probablement d’ara endavant segur que els nous models d’accés a l’habitatge podran contribuir a la continuïtat d’aquest ritme de creació en aquesta branca. En l’àmbit agrari també s’han creat cooperatives aquest any, se n’han creat 4, una més que l’any passat. Ara bé, algunes d’elles sorgeixen com a procés de desenvolupament d’altres cooperatives i explotacions agràries.

Finalment, pel que fa a les branques, en el cooperativisme de consum s’ha creat una cooperativa al sector de la comunicació i ha nascut amb el major nombre de persones sòcies de totes les creades enguany, són 138 persones físiques i 7 de jurídiques. Tanmateix, l’any passat es van crear 3 cooperatives de consum. Respecte a les cooperatives mixtes, que a partir de la llei 12/2015 es diuen integrals, aquest any se n’han creat dues, el mateix nombre que l’any passat. Per últim, dir que s’han creat 3 cooperatives de segon grau, mentre que l’any passat se’n va crear una. Aquestes 115 cooperatives han formades per un total de 649 persones físiques, 32 persones jurídiques i 1 persona pública.

Com hem dit, considerem que la creació significativa d’ocupació arribarà, a mig termini, en la mesura que siguem capaços d’augmentar el nombre de cooperatives, perquè l’augment en la dimensió de les emprese,s en relació als llocs de treball té, habitualment, un ritme més lent que la resta de variables empresarials. Mantenim, doncs, que la creació de cooperatives és un pilar bàsic per a la creació d’ocupació i, per tant, pel desenvolupament del model cooperatiu en la societat.

Per tant, com es comentava l’any passat, hem de fer un major esforç en la creació de noves cooperatives i continuar insistint en la necessitat de produir nous projectes. Cal dotar els projectes amb grans dosis de realisme. L'èxit depèn de les accions que facin els socis i sòcies, fonamentalment, en l'àmbit comercial i productiu, en l'àmbit financer i en el de control de la gestió. Tanmateix, cal insistir en el camí d'esforç col·lectiu i il·lusió realista que hem mantingut aquests últims anys.