El creixement del cooperativisme a Catalunya

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

La creació de cooperatives és un pilar bàsic pel desenvolupament d'aquest model en la societat, doncs per aconseguir els nivells de participació econòmica i social necessaris en una societat desenvolupada com la de Catalunya, no és suficient amb el creixement de les cooperatives existents, sinó que cal un ritme important de creació de noves empreses cooperatives que estenguin aquest model diferent de fer empresa i societat per resoldre les necessitats de manera col·lectiva.

D'aquesta voluntat, va néixer la cooperativa Ara_Coop, la qual desenvolupà una important funció en la normalització de la forma jurídica cooperativa entre els agents que participen en la creació d'empreses i permeté aturar la tendència negativa sobre creació que veníem arrossegant, però el 2011 les retallades es van emportar per davant el finançament d'Ara_Coop provocant, com a efecte directe, una disminució en la creació de cooperatives. Això no obstant, aquest 2012 ens ha ofert bones noticies, d'una banda per la creació de 146 noves cooperatives i, de l'altra, per la recuperació del programa Ara_Coop contemplat en l'acord de govern formalitzat entre CiU i ERC.

 

febrer

Centrant-nos en les dades, cal dir que la xifra de 146 cooperatives creades és molt important, no només per ser la dada més alta sobre creació en els darrers cinc anys, sinó també perquè el creixement s'està produint en una conjuntura adversa en què tota capacitat de crear i consolidar llocs de treball esdevé imprescindible; així doncs, a setembre de 2012, les cooperatives de Catalunya havien generat 647 llocs de treball nets i aquestes 146 empreses -113 cooperatives de treball associat, 16 de serveis, 5 de segon grau, 5 d'agràries, 4 de mixtes, 1 d'habitatges, 1 de consum i 1 d'ensenyament- han agrupat a 609 persones físiques i 33 de jurídiques. Observem amb entusiasme com el cooperativisme està responent amb fortalesa.

Com es veurà en altres articles d'aquest número de la revista, hi ha exemples molt interessants entre les cooperatives creades, perquè incorporen una càrrega important d'innovació en el producte, en els processos de comercialització, així com en noves formes de cooperació empresarial. Quan posem en marxa un nou projecte, en la majoria de les ocasions aportem una part important dels nostres recursos econòmics i, alhora, assumim uns compromisos, no només amb nosaltres mateixos, sinó també amb la resta de sòcies i socis que ens acompanyen, ja que ens trobem davant d'una de les darreres oportunitats, sinó l'última, de sortir de la desocupació.

Ara bé, per portar endavant el projecte empresarial és important disposar d'un bon pla d'empresa, que pensem i valorem les possibilitats d'èxit, especialment, pel que fa al mercat i les vendes potencials; els objectius han de ser creïbles per a nosaltres, perquè ens hi juguem molt; cal dotar el projecte amb grans dosis de realisme de manera que, un cop creada la cooperativa, posem tots els esforços en assolir els objectius que ens assegurin la viabilitat del projecte. L'èxit depèn de les accions que fem els socis i sòcies en l'àmbit comercial i productiu, en l'àmbit financer i en el del control de gestió. Cal comprendre que la constitució de l'empresa no és el més difícil, sinó que és l'inici d'un projecte que requereix de tots els esforços conjunts.

Finalment, insistim en comentar que els nostres projectes empresarials han de mirar cada vegada més als mercats internacionals, hem de ser conscients que en el nostre entorn proper la demanda interna ha caigut molt i seguirà caient, alhora que tampoc podrem comptar amb la demanda de l'Administració pública de forma normalitzada i, fins i tot, hem de ser conscients que encara que en el nostre sector d'activitat no s'aturi la caiguda de la demanda, trigarem molt temps a tornar als nivells que consideraríem normals, si és que alguna vegada s'aconsegueix. Si ens regim pel que dicta la història, en altres moments en què s'ha arribat a taxes d'atur del 25%, s'ha trigat 15 anys o més, a recuperar nivells inferiors al 10%. Tanmateix, cal seguir el camí d'esforç col·lectiu i il·lusió realista.