PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

L’acte, on hi van assistir cooperatives federades d’arreu del territori, el va obrir l’honorable senyora Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, que en el seu discurs va destacar que “el valor diferencial de les cooperatives es basa en situar les persones per sobre del capital, que l’epicentre de cada una de les cooperatives siguin les decisions, les persones, la flexibilitat, permetre en tot moment poder ser àgils en l’adaptació a les noves formes i contribuir a crear llocs de treball estables i de qualitat“.

A continuació, Perfecto Alonso, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, va explicar amb més detall el naixement i objectius dels Reconeixements i va destacar que a Catalunya “les cooperatives estan en tots els àmbits i esteses per tota la geografia, generen una ocupació de més de 46.000 persones i treballs de qualitat, mantenint-se criteris d’igualtat, participació i conciliació”.

Després de les paraules de Perfecto Alonso es van lliurar els diferents reconeixements, 45 en total, repartits en 4 categories.

A la categoria “Compromís amb el territori” es posava en valor la voluntat dels cooperativistes d’implantar els seus ideals al territori. Les cooperatives reconegudes van ser les següents: Abacus, SCCL; Agrícola de Banyoles, SCCL; Agrícola el Pont d’Armentera, SCCL; Agrícola i Ramadera de Santpedor, SCCL; Centre d’Estudis Montseny, SCCL; Comunitat Minera Olesana, SCCL; El Brot, SCCL. Productes de cultiu agroecològic i d'ús casolà; Escola Elisabeth, SCCL; Escola Jeroni de Moragas, SCCL; Escola Marinada de Palau, SCCL; Institució Escolar Sant Jordi, SCCL; Sant Isidre de les Borges Blanques; i Secció de Crèdit, SCCL.

A la categoria sobre les cooperatives que han treballat “l’Emprenedoria”, es va tenir en compte l’emprenedoria com una actitud fonamental de les persones per potenciar la proactivitat de l’organització, tant en la seva dimensió empresarial com en la seva dimensió cooperativa. Les cooperatives reconegudes van ser: APINDEP Ronçana, SCCL; Celler Cooperatiu de Salelles, SCCL; Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Sant Miquel de Batea, SCCL; Comunitat Terapèutica del Maresme, SCCL; Cotecnica, SCCL; Escola Gravi, SCCL; Escola Guinardó, SCCL; Fruits de Ponent, SCCL; Instal·lacions Assistencials Sanitàries, SCIAS, SCCL; Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya; Transports Urbans de Sabadell, SCCL; i Xarxa Agrosocial, SCCL.

A la categoria sobre “Intercooperació”, es va posar en relleu la intercooperació com a principi cooperatiu i també com a eix important pel desenvolupament de les cooperatives. En aquesta categoria les cooperatives reconegudes van ser les següents: Actel, SCCL; Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de la Selva del Camp – COSELVA, SCCL; Cadí, SCCL; Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL; Cooperativa Obrera de Viviendas; Ecos Grup Cooperatiu, SCCL; La Fura Continguts, SCCL; LabCoop, SCCL; Lesco, Laboratorio Electrotécnico, SCCL; Unió Corporació Alimentària, SCCL; Unió de Cooperadors de Súria, SCCL.

Per finalitzar, a la categoria sobre les cooperatives que es preocupen per tenir una “Ocupació de qualitat”, es va posar en valor a l’ocupació de qualitat com un tret comú del cooperativisme, per la intensa vinculació de la persona a l’empresa, ja sigui sòcia o treballadora, i perquè l’aplicació dels principis i valors cooperatius milloren les capacitats de les persones possibilitant una major conciliació, equitat i igualtat. Les cooperatives reconegudes van ser: Del Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit, SCCL; Agrupació Pedagògica Tecnos, SCCL; Jamgo Productes i Serveis Informàtics Innovadors, SCCL; Indústries Waldes, SCCL; Col·lectiu Ronda, Assessoria Jurídica, SCCL; Suara Cooperativa, SCCL; Taller Àuria, SCCL; CooDin, SCCL; Industrial Gèneres de Punt John-fil, SCCL; L'Olivera, SCCL.

Un cop entregats els reconeixements, l’acte va acabar amb les paraules de l’honorable senyor Oriol Junqueras, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, que va destacar la funció del cooperativisme com “una eina que ens ha permès adaptar-nos a reptes variats, complexes i a moltes de les necessitats d’innovació que el món i la realitat que ens envolta ens planteja. És un model de treball, de col·laboració, que té molt de futur”.

En acabar l’entrega de reconeixements, les persones assistents van poder gaudir d’un dinar acompanyat de vins de tres cooperatives. La jornada finalitzava, així, amb el propòsit de ser el primer de molts Reconeixements CoopCat que ajudin a difondre i posar en valor el paper de les cooperatives en la societat actual.