Català English Français Español

mesures excepcionals

covid-19

Read More

Tràmits per a la creació d'una cooperativa

Per a la constitució d'una empresa cooperativa, els tràmits que s'han de seguir són els que es presenten en la seqüència següent:

  1. Redacció dels estatuts socials
  2. Celebració de l’assemblea constitutiva
  3. Escriptura pública
  4. Codi d’identificació fiscal
  5. Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD)
  6. Inscripció en el Registre de Cooperatives
  7. Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
  8. Alta en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  9. Alta a la Seguretat Social
  10. Llicències municipals i altres tramitacions administratives
  11. Llicència d’ocupació
  12. Llicència o permís d’obertura
  13. Notificació d’obertura del centre de treball
  14. Patents i marques
  15. Pla de prevenció de riscos laborals
  16. Protecció de dades

Vegem-los, un per un, a través del apartats de navegació del lateral.

 

Documents relacionats:

{phocadownload view=category|id=20|text=Recursos: guies i manuals sobre creació de cooperatives i recuperació d'empreses|target=s}

{phocadownload view=category|id=6|text=Formularis: models de formularis, tant dels tràmits de constitució de la societat com de les llicències i permisos d'activitat|target=s}

{phocadownload view=category|id=1|text=Normativa: estructura jurídica, fiscal i comptable|target=s}

Més sobre el món empresa

accio
ACC1Ó [agència de suport a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana]
inicia
CATALUNYA EMPRÈN [creació d'empreses: motivació, creació, creixement i consolidació]
ajuts
Ajuts, finançament i serveis [cercador d'ajuts i serveis per a l'empreses]

Directe a...

OVT
Oficina Virtual de Tràmits [ciutadania i empreses]
OGE
Oficina de Gestió Empresarial [per a tràmits administratius relatius al registre de cooperatives que incloguin taxes]
Registre
Registre de Cooperatives
[per a tràmits administratius relatius al registre de cooperatives]

Entrevistes i opinió

Entrevista a Guillem Llorens: El Blog de Caixa d'Enginyers.

 

 

Reconeixements 2019

 

 

 

Memòries sostenibilitat: una guia

guiarse aci

CoopCat i l'Aliança Cooperativa Internacional col·laboren conjuntament per posar a disposició de les cooperatives de Catalunya materials i recursos sobre la dimensió cooperativa.

El Bloc

Més sobre el cooperativisme

Visita altres webs del moviment cooperatiu:

 

Amb el suport de:

Direcció General de l'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

 

 

arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop

 

 

 

Som socis de:
logotip aci logotip coops europe logotip cepes