Informació socioeconòmica

Dades de l’estat de situació i evolució del cooperativisme en els darrers anys

Informació obtinguda del Ministerio de Trabajo y Economía Social

Informació estadística a 30 de juny de 2020

Empreses cooperatives

Societats existents a 30 de juny de 2020 per règim de cotització

Ocupació

Ocupació existent a 30 de juny de 2020 per règim de cotització

Evolució de les societats cooperatives

Evolució de les cooperatives existents en els darrers anys (30 de juny de 2020)

Evolució de l'ocupació

Evolució de l'ocupació en els darrers anys (30 de juny de 2020)

Empreses per sectors d'activitat

Percentatge d'empreses per sectors d'activitat

Ocupació per sectors

Percentatge d'ocupació per sectors d'activitat

Informes socioeconòmics

Informació estadística de 2019

Empreses cooperatives

Societats existents a 2019 per règim de cotització

Ocupació

Ocupació existent a 2019 per règim de cotització

Evolució de les societats cooperatives

Evolució de les cooperatives existents en els darrers anys

Evolució de l'ocupació

Evolució de l'ocupació en els darrers anys

Informes socioeconòmics

Informació estadística de 2018

Empreses cooperatives

Societats existents a 2018 per règim de cotització

Ocupació

Ocupació existent a 2018 per règim de cotització

Informes socioeconòmics