Economia Social

Les empreses o entitats que formen part de l’economia social integren aspectes socials i econòmics en el seu funcionament: persegueixen una finalitat social que sorgeixi des d’un grup de ciutadans, en la presa de decisions intervenen diversos col·lectius, s’estableixen límits en la distribució de beneficis o actius, la governança és inclusiva, l’activitat econòmica és contínua, hi ha autonomia organitzativa, hi ha nivell de risc significatiu, genera un mínim d’ocupació, i tenen orientació al mercat.

Les formes jurídiques que utilitzen les organitzacions de l’economia social a Catalunya són: cooperatives, mutualitats de previsió social, societats laborals, fundacions i associacions, les empreses d’inserció, els centres especials de treball, les confraries de pescadors i les societats agràries de transformació.

A Catalunya, l’economia social s’estructura a través de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), que és una organització sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de Catalunya. La Confederació de Cooperatives de Catalunya som socis fundadors i exercim la presidència de l’entitat des dels seus inicis, el 2017.

Associació Economia Social Catalunya

Programa d’economia social