Cooperativisme i ODS

L’Agenda 2030 reconeix de manera explícita que les empreses cooperatives tenen un paper essencial dins el sector privat per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), creant una oportunitat per a les cooperatives de posicionar-se com a socis de les institucions globals, nacionals, regionals i locals per aconseguir el desenvolupament sostenible.

Com a veu global del moviment cooperatiu de Catalunya, des de CoopCat tenim el compromís de fomentar i potenciar a les federacions i, per extensió, a les seves cooperatives els ODS promoguts per l’ONU.


Visualització

Donem a conèixer les pràctiques cooperatives en relació amb els ODS

Reconeixement

Donem valor a la tasca feta per les cooperatives i la seva incorporació dels ODS

Opinió
En les intervencions a mitjans i publicacions especialitzades difonem i promovem els ODS

Representativitat i lideratge
Millorem el posicionament de les cooperatives com a empreses que vetllen per l’acompliment dels ODS