Cadena de valor, cadena de sentit

El proper 12 de gener a les 18.30h a La Pedrera tindrà lloc la VI Jornada Clade. Sota el títol "Cadena de valor.

Cadena de sentit", es vol crear un marc de reflexió entorn del nou model de management que marquen alguns projectes integrant la cadena del valor econòmic i la cadena del sentit, aquella que genera sentit a l’activitat de l’empresa pel què fa i com ho fa.

Es plantejarà el diàleg des de tres òptiques diferents: empresaris que apliquen cadena de valor i de sentit en el seu model de management, acadèmics vinculats al món del management que aposten per un nou model basat en la gestió social, i periodistes econòmics que perceben el canvi econòmic i la reorientació de les empreses amb èxit.

Clica aquí per a més informació.